FAKTORING NIEPEŁNY (z regresem)

Faktoring niepełny (z regresem) to zamiana wystawionych przez Ciebie faktur na gotówkę przed terminem ich płatności. Płatność za faktury otrzymujesz na rachunek firmy w ciągu max. 2 godzin. Sam decydujesz, które faktury przekazujesz bankowi do wykupu.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI i potrzeby klienta:

Faktoring niepełny (z regresem) to zamiana wystawionych przez Ciebie faktur na gotówkę przed terminem ich płatności. Płatność za faktury otrzymujesz na rachunek firmy w ciągu max. 2 godzin.Sam decydujesz, które faktury przekazujesz bankowi do wykupu.

 • szybkie i elastyczne źródło finansowania,
 • przejrzysty system do obsługi należności,
 • monitoring przeterminowanych płatności.

Jeżeli:

 • potrzebujesz dodatkowego finansowania,
 • kontrahenci oczekują od Ciebie dłuższych terminów płatności,
 • chcesz poprawić płynność finansową firmy,
 • potrzebujesz szybkiej gotówki.

ten produkt jest dla Ciebie!

Zapraszamy do kontaktu:

SYSTEMY DO OBSŁUGI FAKTORINGU

R-Faktor

R-Faktor

 • bezpieczna i szybka obsługa transakcji faktoringowych,
 • bieżący monitoring transakcji,
 • łatwa integracja z systemami finansowo- księgowymi.
smart factoR

smart factoR

 • zdalny dostęp do informacji,
 • gotówka na rachunku w ciągu 2 godzin,
 • monitoring przeterminowanych płatności.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.