Chcę mieć kontrolę nad przepływami finansowymi

 

smart factoR

smart factoR

  • zdalny dostęp do informacji,
  • gotówka na rachunku w ciągu 2 godzin,
  • monitoring przeterminowanych płatności.
Faktoring pełny plus

Faktoring pełny plus

  • przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów krajowych
  • gotówka na rachunku w ciągu 2 godzin
  • jeden koszt znany z góry per faktura
Faktoring niepełny (z regresem)

Faktoring niepełny (z regresem)

  • gotówka na rachunku w ciągu 2 godzin
  • monitoring przeterminowanych płatności
  • przejrzysty system do obsługi należności
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.