FAKTORING

Faktoring to usługa, dzięki której bank sfinansuje wystawione przez Twoją firmę faktury za sprzedane produkty lub wykonane usługi.
FAKTORING PEŁNY PLUS

FAKTORING PEŁNY PLUS

 • przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów
 • gotówka na rachunku w ciągu 2 godzin
 • jeden koszt znany z góry per faktura
Faktoring niepełny (z regresem)

Faktoring niepełny (z regresem)

 • gotówka na rachunku w ciągu 2 godzin
 • monitoring przeterminowanych płatności
 • przejrzysty system do obsługi należności
Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny

 • spłata zobowiązań klienta w terminie lub przed terminem płatności faktur
 • rabaty i dłuższe terminów płatności u dostawców
 • wiarygodność firmy w oczach dostawców
Faktoring pełny ubezpieczony

Faktoring pełny ubezpieczony

 • gotówka na rachunku w ciągu 2 godzin
 • przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów
 • płatność za faktury zabezpieczona dodatkowo polisą ubezpieczyciela
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01