UMOWY I REGULAMINY


Konta/Karty Debetowe/Lokaty

Bankowość Elektroniczna

obowiązuje od 01.11.2018

Reklamacje

INNE DOKUMENTY


 

Wzory dokumentów

Poradniki i instrukcje - bankowość internetowa

Poradniki i instrukcje - wpłaty/wypłaty/płatności

Inwestycje - karty funduszy/prospekty emisyjne/Tabele opłat

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.