Kodeks bezpiecznej bankowości internetowej

KODEKS BEZPIECZNEJ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ:

internet 01

Poniżej znajdziesz zbiór reguł, które ułatwią Ci bezpieczne korzystanie z bankowości elektronicznej.Zapoznaj się z nim i zacznij stosować, a zminimalizujesz ryzyko strat spowodowanych atakiem hackerskim, zainfekowaniem Twojego komputera złośliwym oprogramowaniem, wykonaniem oszukańczych transakcji z Twojego konta. 

BEZPIECZNY KOMPUTER:

ico bankowosc

 • korzystaj z zaufanych komputerów z legalnym i aktualnym oprogramowaniem,
 • pamiętaj o aktualizacji programu antywirusowego,
 • regularnie uruchamiaj skanowanie wykrywające wirusy i oprogramowanie szpiegujące,
 • nie lekceważ komunikatów bezpieczeństwa,
 • nie instaluj niezaufanego oprogramowania, nie odwiedzaj podejrzanych stron www,
 • w trakcie aktywnej sesji z Bankiem, nie odchodź od komputera.

BEZPIECZNA PRZEGLĄDARKA:

internet 03

 • zawsze ręcznie wpisuj adres banku: https://moj.raiffeisenpolbank.com
 • sprawdź, czy na pewno korzystasz z bezpiecznego protokołu https,
 • sprawdź, czy połączenie jest szyfrowane - świadczy o tym ciąg „https://” i wyświetlany symbol zamkniętej kłódki,
 • kliknij w symbol kłódki i przekonaj się, czy certyfikat bezpieczeństwa jest aktualny,
 • upewnij się, że na stronie nie występują podejrzane elementy takie jak:
  • żądanie podania nr karty,
  • żądanie podania danych osobowych w celu uwierzytelnienia

BEZPIECZNE TRANSAKCJE:

oddzial 3

 • sprawdź, czy data ostatniego logowania odpowiada dacie, kiedy korzystałeś z usługi,
 • zawsze porównuj dane transakcji z treścią SMS - w przypadku różnic nie autoryzuj przelewu,
 • potwierdzaj przelewy kodem SMS, zawsze sprawdzaj numer rachunku adresata,
 • sprawdzaj, czy numery rachunków dla przelewów zdefiniowanych nie uległy podmianie,
 • systematycznie sprawdzaj historię rachunku i operacji na kartach płatniczych,
 • nie korzystaj z funkcji „kopiuj-wklej” przy wprowadzeniu numerów kont bankowych.

BEZPIECZNE HASŁO:

Konto walutowe

 • bezpieczne hasło powinno składać co najmniej z 8 znaków,
 • hasło powinno być kombinacją dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych,
 • unikaj haseł będących frazą słownikową w dowolnym języku i jej kombinacji z cyframi,
 • unikaj haseł odwołujących się do Twoich danych osobowych,
 • bezpieczne hasło nie może być powtarzalną kombinacją znaków,
 • hasło powinno być zmieniane cyklicznie, nie rzadziej niż raz na miesiąc,
 • unikaj używania tych samych haseł w różnych systemach,
 • nie udostępniaj swoich haseł innym osobom,
 • nie podawaj identyfikatora i hasła do bankowości elektronicznej na żądanie innego oprogramowania,
 • nie zapisuj haseł w systemach i aplikacjach w postaci możliwej do odczytania.

Zmieniaj hasło zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że zostało ono ujawnione!

BEZPIECZNA KOMUNIKACJA:

internet 03

Zawsze zwracaj uwagę, czy połączyłeś się z autentyczną stroną internetową Banku.

 • nigdy nie otwieraj plików wykonywalnych nieznanego pochodzenia,
 • nie pobieraj z niezaufanych źródeł i nie uruchamiaj plików o przykładowych rozszerzeniach:
  • .exe
  • .com
  • .bat
  • .dll
  • .cmd
  • .vbs
  • .vbe
  • .pif
 • logując się do Banku, nie korzystaj z linków nieznanego pochodzenia znajdujących się:
  • w wiadomościach email,
  • w treści sms,
  • na stronach www nie należących do banku,
 • nigdy nie odpowiadaj na wiadomości e-mail lub SMS-y z prośbą o podanie lub weryfikację danych wrażliwych:
  • danych osobowych,
  • haseł i nr PIN,
  • nr kart debetowych i kredytowych.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01