R-Faktor

Nowoczesne rozwiązanie internetowe służące do obsługi transakcji faktoringowych on-line.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • możliwość przesyłania w wersji elektronicznej wniosków o nabycie i finansowanie wierzytelności,
 • wprowadzania określonych zmian w funkcjonującej umowie faktoringowej,
 • łatwa integracja z systemami finansowo- księgowymi - import listy faktur z systemu księgowego Klienta oraz eksport danych do tego systemu,
 • bezpieczny,
 • możliwość bieżącego raportowania.

POTRZEBY KLIENTA:

 • bezpieczna i szybka obsługa transakcji faktoringowych,
 • bieżący monitoring transakcji.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

 • R-Faktor jest systemem on-line dostępnym poprzez stronę www.raiffeisenpolbank.com lub bezpośrednio pod adresem: https://r-faktor.raiffeisenpolbank.com/,
 • aby korzystać z systemu wystarczy komputer z dostępem do internetu,
 • oferowana usługa daje przedsiębiorcom wygodną, szybką, darmową i bezpieczną możliwość bieżącego monitorowania oraz realizowania transakcji faktoringowych on-line.

Możliwość przesyłania w wersji elektronicznej wniosków o nabycie i finansowanie wierzytelności, a także wprowadzania zmian w funkcjonującej umowie, która obejmuje:

 • zmianę limitu dla poszczególnych kontrahentów,
 • włączenie i wyłączenie kontrahenta,
 • zmianę poziomu zaliczkowania i długości cyklu rozliczeniowego dla poszczególnych kontrahentów,
 • inne zmiany w umowie faktoringowej.

R-Faktor jest również systemem raportowania, dzięki któremu Klient przez całą dobę ma dostęp do wszelkich informacji o jego koncie faktoringowym, m.in.:

 • szczegółowego i zbiorczego zestawienia wierzytelności nabytych przez Bank,
 • szczegółowego i zbiorczego zestawienia płatności dłużników wierzytelności oraz wykazu opóźnień w zapłatach,
 • szczegółowego i zbiorczego zestawienia zaangażowania na każdy dzień trwania umowy,
 • kwoty pobranego przez Bank wynagrodzenia (zbiorczo i w powiązaniu z nabytymi przez Bank wierzytelnościami).

System R-Faktor umożliwia import listy faktur z systemu księgowego Klienta oraz eksport danych do tego systemu.
Zobacz wersję demonstracyjną systemu DEMO R-Faktor.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01