R-Faktor

Nowoczesne rozwiązanie internetowe służące do obsługi transakcji faktoringowych on-line.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • możliwość przesyłania w wersji elektronicznej wniosków o nabycie i finansowanie wierzytelności,
 • wprowadzania określonych zmian w funkcjonującej umowie faktoringowej,
 • łatwa integracja z systemami finansowo- księgowymi - import listy faktur z systemu księgowego Klienta oraz eksport danych do tego systemu,
 • bezpieczny,
 • możliwość bieżącego raportowania.

POTRZEBY KLIENTA:

 • bezpieczna i szybka obsługa transakcji faktoringowych,
 • bieżący monitoring transakcji.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

 • R-Faktor jest systemem on-line dostępnym poprzez stronę www.raiffeisenpolbank.com lub bezpośrednio pod adresem: https://r-faktor.raiffeisenpolbank.com/,
 • aby korzystać z systemu wystarczy komputer z dostępem do internetu,
 • oferowana usługa daje przedsiębiorcom wygodną, szybką, darmową i bezpieczną możliwość bieżącego monitorowania oraz realizowania transakcji faktoringowych on-line.

Możliwość przesyłania w wersji elektronicznej wniosków o nabycie i finansowanie wierzytelności, a także wprowadzania zmian w funkcjonującej umowie, która obejmuje:

 • zmianę limitu dla poszczególnych kontrahentów,
 • włączenie i wyłączenie kontrahenta,
 • zmianę poziomu zaliczkowania i długości cyklu rozliczeniowego dla poszczególnych kontrahentów,
 • inne zmiany w umowie faktoringowej.

R-Faktor jest również systemem raportowania, dzięki któremu Klient przez całą dobę ma dostęp do wszelkich informacji o jego koncie faktoringowym, m.in.:

 • szczegółowego i zbiorczego zestawienia wierzytelności nabytych przez Bank,
 • szczegółowego i zbiorczego zestawienia płatności dłużników wierzytelności oraz wykazu opóźnień w zapłatach,
 • szczegółowego i zbiorczego zestawienia zaangażowania na każdy dzień trwania umowy,
 • kwoty pobranego przez Bank wynagrodzenia (zbiorczo i w powiązaniu z nabytymi przez Bank wierzytelnościami).

System R-Faktor umożliwia import listy faktur z systemu księgowego Klienta oraz eksport danych do tego systemu.

Sprawdź jak działa R-Faktor:

 

WERSJA DEMO  lOGOWANIE DO SYSTEMU

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.