R-Connect

Usługa integrująca system klienta z bankowością internetową R-Online Biznes.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • automatyzacja procesów wymiany danych pomiędzy systemem finansowo-księgowym firmy a systemem banku,
 • zmniejszenie kosztów pracy dzięki automatyzacji procesu finansowo-księgowego,
 • zmniejszenie liczby błędów w procesowaniu danych finansowych,
 • brak konieczności wykonywania tych samych czynności w kilku aplikacjach (system FK i system bankowości elektronicznej),
 • wysoki poziom bezpieczeństwa – bezpieczny kanał dystrybucji danych finansowych,
 • udostępnienie w czasie rzeczywistym pełnych informacji o kontach bankowych,
 • usprawnienie procesów księgowych.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

R-Connect to rozwiązanie umożliwiające bezpośrednią integrację pomiędzy systemem FK/ERP a systemem bankowości internetowej R-Online Biznes.Dzięki usłudze możliwe jest pobieranie bieżących danych finansowych już z poziomu systemów Klienta.

Rozwiązanie nie wymaga logowania do systemu bankowości internetowej R-Online Biznes oraz importu/eksportu plików transakcyjnych. Usługa znacznie przyśpiesza wymianę informacji pomiędzy bankiem a Klientem, jak również upraszcza proces wymiany informacji.

Sposób wymiany danych:

Wymiana danych odbywa się na zasadzie wymiany komunikatów w formacie XML przy wykorzystaniu technologii Web Services. Całość komunikacji jest zabezpieczona kanałem HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego szyfrowania SSL.

Usługa R-Connect jest zgodna z:

 • rekomendacją Zarządu Związku Banków Polskich z dnia 29.03.2011 r. w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy Klientem a bankiem oraz bankiem a Klientem na polskim rynku,
 • międzynarodowym standardem XML ISO 20022.

Funkcjonalności:

 • pobranie historii operacji z rachunków dostępnych w systemie,
 • pobranie wyciągu,
 • pobranie informacji o saldach – dostępne i księgowe,
 • pobieranie informacji o operacjach kartowych,
 • możliwość pobrania raportu z danymi finansowymi dostępnymi w systemie,
 • wysłanie przelewu walutowego, w tym Sepa,
 • wysłanie zlecenia wewnętrznego (pomiędzy rachunkami firmy),
 • wysłanie zleceń krajowych (płatność w PLN), w tym zleceń z opcją SORBNET oraz płatności do ZUS i US,
 • wysłanie zleceń polecenia zapłaty,
 • pobranie danych dotyczących księgowań polecenia zapłaty.

KREATOR CERTYFIKATÓW KOMUNIKACYJNYCH:

 Comarch ERP Optima-kreator certyfikatów komunikacyjnych Raiffeisen

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01