Smart FactoR

Aplikacja mobilna do obsługi faktoringu

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

Aplikacja mobilna to narzędzie przygotowane na potrzeby osób zarządzających małymi firmami jak i dużymi przedsiębiorstwami. Dostarcza informacji o dostępnym limicie faktoringowym i pozwala na jego efektywne wykorzystanie.
Dzięki aplikacji, możesz mieć informację bez konieczności kontaktowania się z np. księgową, która obsługuje podstawowy system R-faktor. Możesz szybko podjąć decyzję o nowym kontrakcie, sprawdzić aktualny status płatności, wysłać faktury do finansowania.

  • zdalny dostęp do informacji
  • gotówka na rachunku w ciągu 2 godzin
  • monitoring przeterminowanych płatności
  • przejrzysty system do obsługi należności
  • otrzymywanie powiadomień o najważniejszych zdarzeniach
  • baza kontrahentów z możliwością połączenia telefonicznego
  • możliwość kontaktu z doradcą faktoringowym w Centrali

Aplikacja jest dostępna na smartfonach i tabletach z systemem IOS i Android.

POBIERZ APLIKACJĘ:

Aby przekonać się, jak działa aplikacja, zobacz wersję DEMO dostępną w sklepie:

Aby aktywnie korzystać z aplikacji smart factoR, musisz być klientem faktoringowym banku i mieć nadane dostępy.

Jeśli jesteś klientem banku i korzystasz z produktów faktoringowych, skontaktuj się ze swoim doradcą faktoringowym.

Jeśli jesteś zainteresowany usługami faktoringowymi w naszym banku, zostaw nam swoje dane a my skontaktujemy się z Tobą.

ZAMÓW KONTAKT
:

 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.