Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie wątpliwości lub zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Bank BGZ BNP Paribas S.A., możesz kierować do powołanego przez nas Inspektora Ochrony Danych.


Pisząc na adres:

oddzial 1

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Inspektor Ochrony Danych
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

 

Lub wysyłając email:
ikona email

iodo@bgzbnpparibas.pl

 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.