Wymarzone eZakupy

Wymarzona ochrona Twoich zakupów internetowych
Kupuj bezpiecznie w Internecie. Nie martw się o swoje zakupy - płać R-przelewem, kartą debetową a niedługo BLIKiem, a jeśli zakupy nie zostaną do Ciebie wysłane, towar będzie inny niż zamawiałeś lub uszkodzony, Ubezpieczenie Wymarzone eZakupy pokryje całą wartość Twojej transakcji aż do 10 000 zł. Ubezpieczenie przygotowane przez Europ Assistance S.A. dla Klientów Raiffeisen Polbank.

Korzyści


 • tylko 2 zł miesięcznie niezależnie od ilości Twoich transakcji,
 • zwrot wartości zakupów do 10 000 zł w roku,
 • dotyczy towaru nowego lub używanego,
 • ochrona zakupów dokonanych w sklepie internetowych lub na aukcji internetowej

Suma ubezpieczenia


 • do wartości zakupionych towarów maksymalnie do 10 tys.

Jak zamówić?


Zaloguj się do R-online i wybierz "Zamów Ubezpieczenie Wymarzone eZakupy"

krok 1krok 2krok 3

Jak zgłosić szkodę?


 1. Ubezpieczony zobowiązany jest do wystąpienia do sprzedawcy Towaru z reklamacją, niezwłocznie po upływie terminu dostawy Towaru.
 2. Ubezpieczony zobowiązany jest do wystąpienia do sprzedawcy Towaru z wnioskiem o odstąpieniu od umowy nabycia Towaru, niezwłocznie po upływie stwierdzeniu niezgodności Towaru z umową.
 3. Ubezpieczony zobowiązany jest również do złożenia na Policji lub w Prokuraturze zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia Oszustwa, w przypadku jeżeli prowadzone przez Ubezpieczonego postępowanie reklamacyjne uzasadnia złożenie takiego zawiadomienia.
 4. W przypadku, gdy pomimo podjęcia działań wskazanych w ust 1-3 powyżej, Ubezpieczony nie otrzymał zamówionego Towaru lub dostarczony Towar jest wadliwy lub niezgodny z opisem, Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu (22) 205 51 70, czynne całą dobę i podać następujące dane:
  • imię i nazwisko;
  • adres miejsca zamieszkania;
  • 14 ostatnich cyfr numeru Konta z którego został opłacony Towar;
  • numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Ubezpieczonym lub wskazaną przez niego osobą;
  • krótki opis zdarzenia oraz rodzaju potrzebnej pomocy oraz następujące dokumenty:
   • kopię zamówienia towaru,
   • potwierdzenie dokonania płatności z systemu Banku,
   • kopię dokumentacji potwierdzającą podjęte przez Ubezpieczonego działania w ramach postępowania reklamacyjnego wraz z odpowiedzią sprzedawcy,
   • kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego,
   • kopię zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia oszustwa złożonego na Policji lub w Prokuraturze, w przypadku wystąpienia zdarzenia niedostarczenia zamówionego Towaru.

Jak zgłosić reklamację?


Reklamacje składa się Ubezpieczycielowi :

 • w formie pisemnej (przesyłką pocztową na adres Europ Assistance Polska Sp. z o.o., 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 „Dział Jakości”),
 • ustnie (telefonicznie pod numerem telefonu +(48) 22 205 51 70),
 • osobiście w oddziale Europ Assistance Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wołoska 5
 • w formie elektronicznej (e-mailem pod adresem: quality@europ-assistance.pl)


Ubezpieczony i uprawniony z Umowy ubezpieczenia mogą również wnieść reklamację do Ubezpieczającego:

 • w formie pisemnej (w dowolnej placówce Ubezpieczającego; listownie na adres siedziby Ubezpieczającego (ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa), z dopiskiem Reklamacje;
 • w formie elektronicznej (przez R-Online) w formie ustnej (podczas wizyty w placówce Ubezpieczającego; za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej).

OGÓLNE WARUNKI I KARTY PRODUKTU UBEZPIECZEŃ

obowiązuje od 01.11.2018
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.