Ubezpieczenie Assistance „R-Assistance & Concierge”

Bezpłatne ubezpieczenie oferowane do konta osobistego Premium

Bezpłatny pakiet usług R-Assistance&Concierge, zapewni Państwu pomoc:

 • w nieprzewidzianych przypadkach związanych z użytkowaniem samochodu, sprzętu domowego, komputera oraz zapewni pomoc lekarsko-pielęgniarską w przypadku nagłej choroby bądź nieszczęśliwego wypadku,
 • dla klientów Raiffeisen Premium Banking - Osobisty Doradca, który służy pomocą w kompleksowym zarządzaniu finansami oraz przygotowuje Osobisty Plan Finansowy.

ZAKRES UBEZPIECZENIA


Assistance:
 • Assistance medyczny - kompleksowa pomoc w sytuacjach nagłego zachorowania bądź wypadku obejmująca zarówno Klienta, jak i jego rodzinę,
 • Assistance samochodowy - całodobowa pomoc techniczna w przypadku awarii samochodu, przebitej opony, braku paliwa, kradzieży jak również w sytuacji wypadku drogowego. Pomoc obejmuje zdarzenia w Polsce i Europie,
 • Assistance domowy - profesjonalna pomoc techniczna w miejscu zamieszkania oraz opieka nad mieniem Klienta,
 • Ubezpieczenie utraty dokumentów - obejmuje zwrot kosztów odtworzenia dokumentów w przypadku ich kradzieży (dowodu osobistego, prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego).

Concierge:

Dzięki usługom Concierge szybko i w prosty sposób zyskasz pomoc w organizacji usług w wielu dziedzinach:

 • dom,
 • samochód,
 • podróże,
 • kultura i sztuka,
 • sport,
 • restauracje i życie nocne,
 • moda i styl,
 • ekostyl
Organizacja usług jest bezpłatna natomiast koszty ich realizacji pokrywa Klient - przy czym każdorazowo są one przedstawiane Klientowi do akceptacji.

JAK ZAMÓWIĆ?


Ubezpieczenie oferowane jest bezpłatnie wraz z Kontem Premium

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?


W przypadku wystąpienia szkody należy skontaktować się:

 • z Centrum Alarmowym czynnym przez całą dobę pod nr telefonów:
  • +48 22 205 51 13
  • +48 22 205 50 20 

 

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?


Reklamację zgłasza się Ubezpieczycielowi:

 • w formie pisemnej:
  • przesyłką pocztową na adres Europ Assistance Polska Sp. z o.o., 02–675 Warszawa, ul. Wołoska 5 „Dział Jakości”,
 • ustnie:
  • telefonicznie pod numerem telefonu + 48 22 205 50 00,
 • osobiście w oddziale:
  • Europ Assistance Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wołoska 5
 • w formie elektronicznej:
  • e–mailem pod adresem: quality@europ–assistance.pl.

OGÓLNE WARUNKI I KARTY PRODUKTU UBEZPIECZEŃ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.