Ubezpieczenie Radość Odkrywania

Ubezpieczenie podróży zagranicznej
 • Ochrona dla Ciebie i Twoich bliskich w Europie jak i na całym świecie
 • pokrycie kosztów leczenia w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczenie bagażu oraz opóźnienia lotu
 • natychmiastowa pomoc assistance
 • możliwość ubezpieczenia rodziny i znajomych
 • dodatkowe pakiety dla aktywnych: nurkowanie, sporty wodne, sporty zimowe

JAK ZAMÓWIĆ?


PRZEZ INTERNET

internet 03
 samodzielnie skomponuj zakres ubezpieczania zgodnie z Twoimi aktualnymi potrzebami.
Polisę otrzymasz na adres e-mail.

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?


Zgłoszenia szkód przyjmuje Centrum Pomocy Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA.
 • (+48) 42  634 49 94 (telefon komórkowy)
 • 801 597 597

Aby połączyć się bezpośrednio w sprawie usług Assistance, po połączeniu należy wybrać na klawiaturze telefonu kolejno: 1 oraz 8 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
Centrum pomocy jest czynne całą dobę.
Szkodę można również zgłosić za pomocą strony internetowej.

Sprawdź informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji.

Zgłoś szkodę z Assistance i kosztów leczenia

W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia kosztów leczenia oraz pomocy Assistance, Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu zobowiązani są niezwłocznie zgłosić szkodę przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie. Mogą to zrobić: telefonicznie(pod numerem telefonu 801 597 597 lub 42 634 49 94 - w trakcie połączenia następuje przekserowanie na infolinię Mondial Assistance) lub do Centrum Alarmowego Faksem, drogą elektroniczną (e-mail: szkody.turystyczne@mondial-assistance.pl)

W trakcie zgłoszenia osoba zgłaszająca szkodę podaje następujące informacje:

 • imię i nazwisko, PESEL lub numer dowodu osobistego lub numer paszportu Ubezpieczonego lub (w przypadku cudzoziemca) numer innego dokumentu podanego przy zawarciu ubezpieczenia
 • dokładnie wyjaśnić operatorowi Centrum Alarmowego okoliczności, w których znajduje się Ubezpieczony
 • określić rodzaj pomocy, której potrzebuje
 • podać numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe może skontaktować się z Ubezpieczonym lub osobą występująca w jego imieniu
 • umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego dostęp do wszystkich niezbędnych informacji medycznych
 • umożliwić operatorom Centrum Alarmowego dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, w tym informacji urzędowych, dokumentów oraz danych
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.