Ubezpieczenie Cyber Pomoc

Pierwsze na rynku ubezpieczenie dostępne dla osób fizycznych na wypadek cyberprzestępstw.
Nowatorskie, bezpłatne ubezpieczenie "CYBER Pomoc" dla posiadaczy aktywnej karty debetowej Mastercard Debit do Wymarzonego Konta Osobistego.

ZAKRES UBEZPIECZENIA


Ubezpieczenie - "CYBER Pomoc" obejmuje wsparcie i pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • kradzieży środków pieniężnych z Wymarzonego Konta Osobistego (np. nieupoważnione wykorzystanie w Internecie danych karty debetowej Mastercard przez osobę trzecią),
  • konfliktu ze sklepami on-line (np. brak lub niekompletna dostawa towaru zakupionego w sklepie internetowym),
  • utraty danych z dysku komputera, laptopa czy tabletu,
  • utraty reputacji internetowej (np. umieszczanie o kimś fałszywych informacji),
  • kradzieży tożsamości internetowej (np. w celu zaciągnięcia kredytu w czyimś imieniu).

JAK ZAMÓWIĆ?


Ubezpieczenie otrzymujesz bezpłatnie wraz z kartą debetową Mastercard Debit wydawaną do Wymarzonego Konta Osobistego.

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?


W przypadku wystąpienia szkody należy skontaktować się z Centrum Pomocy Assistance dzwoniąc na działającą cała dobę infolinię:

Centrum Pomocy Assistance  +48 22 575 95 91

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?


Reklamacje składa się Ubezpieczycielowi drogą:

  • telefoniczną pod numerem +48 (22) 575 95 91,
  • e-mailową na adres: quality@ipa.com.pl.,
  • pocztową na adres:

Inter Partner Assistance Oddział w Polsce 

Dział Jakości,

ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

OGÓLNE WARUNKI I KARTY PRODUKTU UBEZPIECZEŃ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.