Jeśli posiadasz walutowy produkt hipoteczny (w tym indeksowany lub denominowany) dla Klientów indywidualnych lub przedsiębiorców lub inny produkt hipoteczny Raiffeisen Polbank, który nie został przejęty przez BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z Planem Podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.
przejdź do strony
Jeśli posiadasz pozostałe produkty dla Klientów indywidualnych, biznesowych lub korporacyjnych w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540
przejdź do strony