SYSTEM ZASTRZEGANIA KART

System do zastrzegania kart płatniczych uruchomiony przez Związek Banków Polskich.
System Zastrzegania Kart zgubiles skradli

JEŚLI ZGUBIŁEŚ LUB SKRADZIONO CI KARTĘ

Jeśli zgubiłeś lub skradziono Ci kartę, chcesz szybko zastrzec kartę, ale nie pamiętasz numeru telefonu do banku, który wydał kartę, możesz skorzystać z Systemu Zastrzegania Kart.


Kluczowym elementem systemu jest zautomatyzowana infolinia IVR, wykorzystująca technologię rozpoznawania mowy (portal głosowy). Portal głosowy, po wypowiedzeniu nazwy Banku, wydawcy karty przez dzwoniącą osobę, przekierowuje posiadacza karty do właściwej infolinii wydawcy w celu zastrzeżenia karty.

 
 
System Zastrzegania Kart jak zastrzec

JAK ZASTRZEC KARTĘ W SYSTEMIE ZASTRZEGANIA KART?

  • zadzwoń pod numer (+48) 828 828 828
  • wypowiedz wyraźnie nazwę banku, którego kartę chcesz zastrzec
  • system połączy Cię z Centrum Telefonicznym Raiffeisen Polbank
  • podaj pracownikowi banku informacje, o które Cię poprosi
  • od tego momentu Twoja karta jest zastrzeżona
 
 
System Zastrzegania Kart portfel

PORTFEL

  • może prowadzić wiele rozmów równolegle
  • dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
  • usługa jest bezpłatna (jedyny ponoszony koszt to koszt połączenia telekomunikacyjnego zgodnie z tabelą opłat operatora)
 

Więcej na temat Systemu Zastrzegania Kart znajdziesz na www.zastrzegam.pl

DOKUMENTY

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY I PROWIZJE

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.