Restrukturyzacja zadłużenia

W przypadku znalezienia się w sytuacji finansowej, uniemożliwiającej terminową obsługę zobowiązań, masz możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Przesłanki ubiegania  się o restrukturyzację to m.in.:

  • utrata zatrudnienia
  • obniżenie miesięcznych dochodów
  • wystąpienie nagłych zdarzeń losowych mogących mieć wpływ na terminową obsługę zobowiązań


Możesz zawnioskować o:

  • zamianę produktu odnawialnego na kredyt ratalny spłacany w indywidualnie ustalonych miesięcznych ratach
  • zawarcie umowy w celu konsolidacji posiadanych produktów kredytowych 

Jak złożyć wniosek o restrukturyzację?

  • wypełnij wszystkie pola wniosku i podpisz wniosek zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku
  • wniosek wraz z wymaganymi dokumentami dochodowymi złóż w Oddziale Banku
  • oczekuj na kontakt ze strony Banku z propozycją rozwiązań restrukturyzacyjnych
  • jednocześnie zastrzegamy, iż restrukturyzacja zadłużenia uzależniona jest od pozytywnej decyzji Banku, która podejmowana jest po dokonaniu analizy  złożonego wniosku i przeprowadzeniu analizy finansowej


Uwaga: Bank nie pobiera opłat za złożenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia, jego rozpatrzenie oraz sporządzenie umowy.

O szczegóły możesz zapytać w Oddziale Banku.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.