Restrukturyzacja zadłużenia

W przypadku znalezienia się w sytuacji finansowej, uniemożliwiającej terminową obsługę zobowiązań, masz możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Przesłanki ubiegania  się o restrukturyzację to m.in.:

  • utrata zatrudnienia
  • obniżenie miesięcznych dochodów
  • wystąpienie nagłych zdarzeń losowych mogących mieć wpływ na terminową obsługę zobowiązań


Możesz zawnioskować o:

  • zamianę produktu odnawialnego na kredyt ratalny spłacany w indywidualnie ustalonych miesięcznych ratach
  • zawarcie umowy w celu konsolidacji posiadanych produktów kredytowych 

Jak złożyć wniosek o restrukturyzację?

  • wypełnij wszystkie pola wniosku i podpisz wniosek zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku
  • wniosek wraz z wymaganymi dokumentami dochodowymi złóż w Oddziale Banku
  • oczekuj na kontakt ze strony Banku z propozycją rozwiązań restrukturyzacyjnych
  • jednocześnie zastrzegamy, iż restrukturyzacja zadłużenia uzależniona jest od pozytywnej decyzji Banku, która podejmowana jest po dokonaniu analizy  złożonego wniosku i przeprowadzeniu analizy finansowej


Uwaga: Bank nie pobiera opłat za złożenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia, jego rozpatrzenie oraz sporządzenie umowy.

O szczegóły możesz zapytać w Oddziale Banku.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01