KONTO PODSTAWOWE

Konto tylko dla osób nie posiadających rachunków płatniczym w żadnym banku w Polsce
 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego,
 • 0 zł za wydanie karty płatniczej i opłatę miesięczną z tytułu obsługi karty debetowej,
 • 0 zł za wpłaty gotówki w bankomatach zlokalizowanych w Placówkach Banku i wypłaty gotówki w bankomatach własnych i sieci Euronet,
 • 0 zł za pierwszych pięć wpłaty gotówki w bankomatach oraz wpłatomatach sieci Euronet niezlokalizowanych w Placówkach Banku oraz pierwszych pięć wypłat gotówki z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 0 zł za Przelew w R-Online (usługa bankowości elektronicznej),
 • 0 zł za pięć pierwszych przelewów w Polsce realizowanych przez Centrum Telefoniczne (usługa bankowości telefonicznej), każdy następny 5 PLN,
 • 0 zł za pięć pierwszych przelewów w Polsce realizowanych w Placówce (usługa bankowości telefonicznej), każdy następny 10 PLN,
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki w kasach Banku
 • możliwość dokonywania transakcji kartą oraz przelewów tylko na obszarze EOG (kraje UE plus Islandia, Lichtenstein i Norwegia).

JAK ZAŁOŻYĆ 

 

KARTA DO KONTA


VISA CLASSIC

VISA CLASSIC

Karta płatnicza wydawana do Konta Aktywnego, Wygodnego, Komfortowego i Podstawowego

 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów sieci Euronet z wyłączeniem wypłat gotówki z bankomatów tej sieci zlokalizowanych w placówkach innych banków
 • szybkie płatności zbliżeniowe
 • zwrot części wydatków za zakupy u partnerów Programu Visa Oferty

WIĘCEJ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.