Jak przenieść konto do Raiffeisen Polbank

Przenieś konto do Raiffeisen Polbank!

To bardzo łatwe i proste. 

 • Przyjdź do naszej najbliższej placówki bankowej.
 • Załóż konto osobiste, uzupełnij formularz przeniesienia konta wraz z pełnomocnictwem– to tylko 2 podpisy i załatwione!

Resztą zajmiemy się sami, czyli:

 • do Twojego dotychczasowego banku prześlemy uzupełniony przez Ciebie formularz z prośba o przeniesienia konta,
  czyli:
  • zamknięcie dotychczasowego konta,
  • przeniesienie zleceń stałych,
  • poleceń zapłaty,
  • oraz sald do Raiffeisen Polbank,

na realizację dyspozycji dotychczasowy bank ma 7 dni,

 • poinformujemy Urząd Skarbowy, ZUS, Twojego Pracodawcę o zmianie Twojego numeru rachunku bankowego.
Pamiętaj aby wziąć ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.