Jak przenieść konto do Raiffeisen Polbank

Przenieś konto do Raiffeisen Polbank!

To bardzo łatwe i proste. Przyjdź do najbliższej placówki Raiffeisen Polbank a zrobimy prawie wszystko za Ciebie!

 • Przyjdź do naszej najbliższej placówki bankowej.
 • Załóż konto osobiste, uzupełnij formularz przeniesienia konta wraz z pełnomocnictwem– to tylko 2 podpisy i załatwione!

Resztą zajmiemy się sami, czyli:

 • do Twojego dotychczasowego banku prześlemy uzupełniony przez Ciebie formularz z prośba o przeniesienia konta,
  czyli:
  • zamknięcie dotychczasowego konta,
  • przeniesienie zleceń stałych,
  • poleceń zapłaty,
  • oraz sald do Raiffeisen Polbank,

na realizację dyspozycji dotychczasowy bank ma 7 dni,

 • poinformujemy Urząd Skarbowy, ZUS, Twojego Pracodawcę o zmianie Twojego numeru rachunku bankowego.
Pamiętaj aby wziąć ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01