MINIKARTA DEBIT

Idealna do przyklejenia na dowolnym przedmiocie.
0 zł

opłata za obsługę karty debetowej

0 zł

15 zł – jednorazowa opłata za wydanie karty płaniczej Minikarta Debit.


Minikarta debit limity

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA DZIĘKI LIMITOM TRANSAKCYJNYM

  • 250zł - dzienny limit
  • 50 zł – limit transakcyjny
 

SYSTEM ZASTRZEGANIA KART

System do zastrzegania kart płatniczych uruchomiony przez Związek Banków Polskich.

System Zastrzegania Kart jak zastrzec

Jak zastrzec kartę w Systemie Zastrzegania Kart?

  • zadzwoń pod numer (+48) 828 828 828
  • wypowiedz wyraźnie nazwę banku, którego kartę chcesz zastrzec
  • system pomoże Ci zastrzec kartę 
 
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.