MASTERCARD DEBIT

do Wymarzonego Konta oferowanego do dnia 19.03.2017
0 zł

za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce

0 zł

za pakiet ubezpieczeń

0 zł

 za wydanie karty płatniczej

DODATKOWO
0 zł

pakiet ubezpieczeń

WIĘCEJ

0 zł

możliwość ubezpieczenia karty w ramach pakietu ubezpieczeniowego "Bezpieczna karta"

WIĘCEJ

0 zł

Wraz z kartą otrzymujesz pakiet bezpłatnych ubezpieczeń :

 • Ubezpieczenie podróżne UNIQA TU S.A. do karty
  " Podróż bez zmartwień" obejmuje zdarzenia podczas podróży zagranicznej
 • Ubezpieczenie assistance Europ Assistance S.A. do karty
  "pomoc medyczna", "pomoc drogowa", "pomoc domowa
Więcej informacji o ubezpieczeniu znajdziesz TUTAJ

   

WSTECZ
Mastercard Debit

Korzyści wynikające z przystąpienia do ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie chroni kartę przed jej nieuprawnionym użyciem.

Ponadto zapewnia ubezpieczonemu świadczenia finansowe:

 • gdy zostanie okradziony ze środków pobranych z bankomatu,
 • gdy będzie musiał ponieść koszty wymiany dokumentów, karty, portfela,
 • gdy utraci zakupy, które opłacił ubezpieczoną kartą.

Zakres ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:

 • nieuprawnione użycia karty,
 • utraty środków pieniężnych pobranych z bankomatu przy użyciu karty lub z kasy Banku,
 • kosztów wymiany dokumentów, karty, portfela,
 • utraty lub zniszczenia zakupów dokonanych za pomocą karty.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Produktu:

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia można podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Indywidualnego Ubezpieczenia oraz Kartą Produktu, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.

Składka ubezpieczeniowa:

Składka za ubezpieczenie płatna jest miesięcznie i wynosi 3,50 zł.

WSTECZ

SYSTEM ZASTRZEGANIA KART

System do zastrzegania kart płatniczych uruchomiony przez Związek Banków Polskich.

System Zastrzegania Kart jak zastrzec

System do zastrzegania kart płatniczych uruchomiony przez Związek Banków Polskich.

 • zadzwoń pod numer (+48) 828 828 828
 • wypowiedz wyraźnie nazwę banku, którego kartę chcesz zastrzec
 • system pomoże Ci zastrzec kartę
 
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.