Lokaty Inwestycyjne

LOKATA INWESTYCYJNA WYGRAJ Z WIBOREM XII

LOKATA INWESTYCYJNA WYGRAJ Z WIBOREM XII

Lokata oparta o stawkę WIBOR 3M. Lokata trwa dwa lata i ma możliwość wypłaty kuponu co kwartał (łącznie 8 kuponów) w określonych Terminach Wypłaty Kuponów. Wysokość potencjalnego Kuponu wynosi od 0% do 3% w skali roku. Wysokość danego Kuponu uzależniona jest od poziomu Stawki WIBOR 3M w każdym dniu roboczym dla danego Okresu objętego Obserwację.

MIFiD

MIFiD

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.