Fundusze Inwestycyjne

Subfundusz Aktywnych Strategii Dłużnych

Subfundusz Aktywnych Strategii Dłużnych

Oferta dla osób oczekujących wyższych zysków niż na obligacjach skarbowych. Subfundusz w ramach Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego
Subfundusz Globalnych Możliwości

Subfundusz Globalnych Możliwości

Oferta dla osób, które chcą inwestować na światowych rynkach i akceptują średniookresowe wahania wartości jednostek. Subfundusz w ramach Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Subfundusz Aktywnego Inwestowania

Subfundusz Aktywnego Inwestowania

Oferta dla osób które chcą aktywnie pomnażać środki na rynku lokalnym i akceptują średniookresowe wahania wartości jednostek. Subfundusz w ramach Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego
Subfundusz Aktywnego Oszczędzania

Subfundusz Aktywnego Oszczędzania

Możliwość inwestowania dla osób, ceniących bezpieczeństwo środków. Subfundusz w ramach Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego
Program Systematycznego Inwestowania

Program Systematycznego Inwestowania "Małe Wielkie Oszczędności"

Program Systematycznego Inwestowania "Małe Wielkie Oszczędności" to produkt inwestycyjny oparty na Subfunduszach Raiffeisen SFIO Parasolowy.
MIFiD

MIFiD

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.