Inwestycje

Nowoczesne produkty inwestycyjne dają możliwość pomnażania kapitału dostosowując się do sytuacji rynkowej, oczekiwań Klienta i jego poziomu akceptacji ryzyka.
Lokaty Inwestycyjne

Lokaty Inwestycyjne

Nowoczesny produkt strukturyzowany

 • Wyższe zyski niż na standardowym depozycie terminowym
 • 100% ochrony kapitału w dniu zapadalności lokaty
 • Oprocentowanie uzależnione od wartości instrumentu bazowego wskazanego w Warunkach Lokaty Inwestycyjnej, którym może być m.in. waluty, stopy procentowe.
Fundusze Inwestycyjne

Fundusze Inwestycyjne

Fundusze Raiffeisen to:

 • aktywne zarządzanie przez ekspertów,
 • aktywne dostosowanie strategii do sytuacji rynkowej,
 • aktywna alokacja,
 • brak benchmarków,
 • restrykcyjna kontrola ryzyka
Ubezpieczenia inwestycyjne

Ubezpieczenia inwestycyjne

Inwestycja w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi to:

 • ochrona ubezpieczeniowa z możliwością gromadzenia i pomnażania środków,
 • dostęp do szerokiej listy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i portfeli modelowych zarządzanych przez profesjonalistów w ramach jednej umowy,
 • dostęp do zgromadzonego kapitału w dowolnym czasie,
 • korzyści podatkowe
Certyfikaty inwestycyjne

Certyfikaty inwestycyjne

Nowoczesny produkt strukturyzowany

 • Wyższe zyski niż na standardowym depozycie terminowym
 • Gwarancja części lub całości kapitału na koniec inwestycji
 • Pośredni dostęp do inwestycji na całym świecie np. światowych indeksów, akcji, czy funduszy inwestycyjnych
 • Wysoka płynność poprzez dostęp do rynku wtórnego
Reprezentacja i likwidacja Funduszy Inwestycyjnych

Reprezentacja i likwidacja Funduszy Inwestycyjnych

MIFiD

MIFiD

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01