Inwestycje

Nowoczesne produkty inwestycyjne dają możliwość pomnażania kapitału dostosowując się do sytuacji rynkowej, oczekiwań Klienta i jego poziomu akceptacji ryzyka.
Certyfikaty inwestycyjne

Certyfikaty inwestycyjne

Nowoczesny produkt strukturyzowany

 • Wyższe zyski niż na standardowym depozycie terminowym
 • Gwarancja części lub całości kapitału na koniec inwestycji
 • Pośredni dostęp do inwestycji na całym świecie np. światowych indeksów, akcji, czy funduszy inwestycyjnych
 • Wysoka płynność poprzez dostęp do rynku wtórnego
Ubezpieczenia inwestycyjne

Ubezpieczenia inwestycyjne

Inwestycja w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi to:

 • ochrona ubezpieczeniowa z możliwością gromadzenia i pomnażania środków,
 • dostęp do szerokiej listy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i portfeli modelowych zarządzanych przez profesjonalistów w ramach jednej umowy,
 • dostęp do zgromadzonego kapitału w dowolnym czasie,
 • korzyści podatkowe
Lokaty Inwestycyjne

Lokaty Inwestycyjne

Nowoczesny produkt strukturyzowany

 • Wyższe zyski niż na standardowym depozycie terminowym
 • 100% ochrony kapitału w dniu zapadalności lokaty
 • Oprocentowanie uzależnione od wartości instrumentu bazowego wskazanego w Warunkach Lokaty Inwestycyjnej, którym może być m.in. waluty, stopy procentowe.
Reprezentacja i likwidacja Funduszy Inwestycyjnych

Reprezentacja i likwidacja Funduszy Inwestycyjnych

MIFiD

MIFiD

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.