REGULAMINY


Konta osobiste/Konta Lokacyjne/Karty Debetowe/Lokaty terminowe

Karty Kredytowe

Bankowość elektroniczna

OGÓLNE WARUNKI I KARTY PRODUKTU UBEZPIECZEŃ


Ochrona Rodziny

Obowiązuje od 14.08.2017r.
Obowiązuje od 14.08.2017r.

Wygodna Ochrona

Obowiązuje od 30.06.2017r.

Zdrowie pod Ochroną

Obowiązuje od 01.08.2017r.

Spokojny Sen

Obowiązuje od 15.02.2017r.
Obowiązuje od 15.02.2017r.

Radość Odkrywania

Obowiązuje od 01.01.2016r.

Twój Kredyt Standard

Obowiązuje od 01.02.2017r.

Kredyt pod ochroną

Obowiązuje od 01.02.2017

CYBER Pomoc

Bezpieczna Karta - ubezpieczenie indywidualne

Obowiązuje od 01.02.2017r.
Obowiązuje od 01.02.2017r.

Bezpieczna Karta - ubezpieczenie grupowe

Obowiązuje od 01.02.2017r.

Wymarzona Emerytura

Obowiązuje od 27.03.2017r.

Wymarzone Perspektywy

Obowiązuje od 20.03.2017r.

UNIQAtowe Strategie

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01