OPŁATY, PROWIZJE i OPROCENTOWANIE

Konta osobiste/Konta Lokacyjne/Karty Debetowe

Lokaty terminowe

Kredyty Hipoteczne

Kredyty Hipoteczne o nr umów HL

Obowiązuje dla umów HL zawartych do 21.12.2011r.

Kredyty Mieszkaniowe/Pożyczki Hipoteczne o nr umów MG

Karty Kredytowe

Kredyty

obowiązuje dla klientów którzy zawarli umowę od 18.05.2014 do 21.12.2015
obowiązuje dla kleintów którzy zawarli umowę od 19.12.2011 do 17.05.2014
Oobowiązuje dla Klientów którzy zawarli umowę od 14.02.2006 do 18.12.2011

REGULAMINY


Konta osobiste/Konta Lokacyjne/Karty Debetowe/Lokaty terminowe

Karty Kredytowe

Bankowość elektroniczna

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.