R-Online usługa bankowości elektronicznej

Usługa bankowości elektronicznej

Korzystaj wygodnie na wszystkich urządzeniach.

 • laptop? Tablet? Smartfon? Wybierz i używaj,
 • układaj elementy serwisu tak jak chcesz,
 • intuicyjny i przyjazny w obsłudze. Po prostu R-Online.

Zawsze pod kontrolą

 • wiemy, że chcesz mieć szybki przegląd swoich finansów,
 • widzieć dostępne środki na rachunku i ostatnio wykonane operacje,
 • teraz nie zapomnisz o zbliżających się terminach, jak np. dacie zapadającej lokaty czy spłaty karty kredytowej.

Dostosuj do swoich potrzeb

 • zmieniaj widgety rachunków, lokat, kart,
 • dodawaj, usuwaj, przestawiaj,
 • tak, jak Ci pasuje.

 

R-Online usługa bankowości elektronicznej to:

 • obsługa rachunków płatniczych i kart debetowych,
 • możliwość składania poleceń przelewów,
 • obsługę lokat i kredytów,
 • dostęp do elektronicznych wyciągów z rachunków i kart kredytowych,
 • doładowania telefonów komórkowych,
 • obsługa funduszy inwestycyjnych,
 • możliwość zarządzania w jednym systemie finansami osobistymi i firmowymi.
SPRAWDŹ
możliwości R-Online 


zobacz także

Wideo Doradca usługa bankowości telefonicznej 

Innowacyjna usługa  bankowości telefonicznej Wideo Doradcy umożliwiająca bezpośrednie połączenie wideo z doradcą lub ekspertem w Banku.
 • 0 zł dostęp do Wideo Doradcy poprzez R-Online usługę bankowości elektronicznej i aplikację mobilną
 • oszczędność czasu i wygoda - możliwość złożenia dyspozycji z dowolnego miejsca z dostępem do internetu
 • możliwość uzyskania informacji o produktach, złożenia dyspozycji, otwarcia produktów bankowych
WIĘCEJ

Wideo Doradca usługa bankowości telefonicznej 

R-Dealer usługa bankowości elektronicznej to wygodna wymiana walut

 • bezpośredni dostęp do transakcyjnych kursów wymiany walut,
 • zawieranie transakcji z dowolnego komputera na świecie podłączonego do Internetu,
 • aktualne raporty i analizy sytuacji rynkowej,
 • oszczędność czasu i bieżącej obsługi.
WIĘCEJ

R-Dealer usługa bankowości elektronicznej to wygodna wymiana walut
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.