Przeniesienie wydzielonej części Raiffeisen Bank Polska
do Banku BGŻ BNP Paribas

logotypy Raiffaisen BGŻ

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2018 r. nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A., co zostało potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nabywana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. część Raiffeisen Bank Polska S.A. została włączona w jego struktury, a pozostała część przekształcona w Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, działający na zasadzie unijnego paszportu europejskiego.

KALENDARIUM WYDARZEŃ

 1. Zawarcie umowy

  10 kwietnia 2018

  Grupa BNP Paribas wspólnie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. zawarły umowę nabycia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska S.A. z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów.

 2. Plan podziału

  28 kwietnia 2018

  uzgodnienie i podpisanie planu podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale.

 3. Nowa strategia

  17 maja 2018

  ogłoszenie przez Bank BGŻ BNP Paribas nowej strategii „Fast Forward” na lata 2018-2021 obejmującej akwizycję podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A..

 4. Drugie zawiadomienie

  10 lipca 2018

  drugie zawiadomienie o planowanym podziale Raiffeisen Bank Polska S.A.

 5. Brak sprzeciwu

  17 lipca 2018

  brak sprzeciwu Komisji Europejskiej wobec planowanego przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

 6. Podjęcie uchwały

  24 sierpnia 2018

  podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku uchwały w sprawie podziału Raiffeisen Bank Polska S.A., zakładającej podwyższenie kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o 49.880.600 zł do kwoty 147.418.918 zł w wyniku emisji akcji serii L o wartości nominalnej 1 zł.

 7. Zgoda KNF

  14 września 2018

  zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

 8. 31 października 2018

  Fuzja prawna

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 • Umowy zawarte z Raiffeisen Bank Polska pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksów.
 • Numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie.
 • Karty płatnicze pozostają aktywne, a do autoryzacji transakcji służą niezmiennie te same kody PIN.
 • System bankowości internetowej i mobilnej oraz sposób logowania pozostają bez zmian (raiffeisenpolbank.com, aplikacja Mobilny Portfel).
 • Nie zmieniają się również numery Centrum Telefonicznego (801 180 801, 22 549 99 99) – opłata za połączenie zgodnie ze stawką operatora.
 • Obsługa Klientów nadal będzie prowadzona w placówkach z logo Raiffeisen Polbank.

Jeśli Klienci posiadają rachunek maklerski w Raiffeisen Brokers:

 • Numery rachunków maklerskich nie ulegają zmianie,
 • Nadal możliwe jest korzystanie z aplikacji Mobilny R-Broker,
 • Kontakt telefoniczny z maklerami pozostaje bez zmian.

W przypadku Klientów, którzy równocześnie pozostają Klientami Banku BGŻ BNP Paribas, do czasu ujednolicenia logo i ustalenia nowej nazwy dla banku, w obsłudze nie nastąpią żadne zmiany. Produkty posiadane przez Państwa w Banku BGŻ BNP Paribas obsługiwane są w placówkach, za pośrednictwem infolinii Banku i w systemie bankowości internetowej Banku BGŻ BNP Paribas. Produkty posiadane przez Państwa w Raiffeisen Polbank – w placówkach i kanałach zdalnych z logo tego banku. O wszelkich zmianach Klienci będą na bieżąco informowani.

NIE ZMIENIA SIĘ

 • Umowy zawarte z Raiffeisen Bank Polska.
 • Numery rachunków bankowych, rachunków maklerskich, numery kart, terminy ich ważności oraz kody PIN.
 • Opłaty i prowizje, oprocentowanie kont osobistych, lokat terminowych, kart kredytowych i kredytów.
 • Numery Centrum Telefonicznego (801 180 801, 22 549 99 99), kontakt telefoniczny z maklerami.
 • Strona internetowa, system bankowości internetowej i mobilnej oraz sposób logowania.
 • Świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych.
 • Szyld na placówkach Raiffeisen Polbank.
 • Sposób spłaty i obsługa kredytów hipotecznych w PLN.

W przypadku Klientów będących równocześnie Klientami Banku BGŻ BNP Paribas, do czasu ujednolicenia logo w obsłudze nie nastąpią żadne zmiany.

 • Produkty posiadane przez Państwa w Banku BGŻ BNP Paribas obsługiwane są w placówkach, za pośrednictwem infolinii Banku i systemie bankowości internetowej Banku BGŻ BNP Paribas.
 • Produkty posiadane przez Państwa w Raiffeisen Polbank – w placówkach i kanałach zdalnych z logo tego banku.
 • O wszelkich zmianach Klienci będą na bieżąco informowani.

ZMIENIA SIĘ

 • Bank BGŻ BNP Paribas SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł (od dnia połączenia), w całości wpłacony przejmuje działalność podstawową Raiffeisen Bank Polska.
 • Administratorem Państwa danych osobowych będzie Bank BGŻ BNP Paribas SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł (od dnia połączenia), w całości wpłacony. Nie ulegają zmianie cele przetwarzania Państwa danych, ani Państwa prawa.
 • W celu skorzystania z nowych produktów bankowych, należy zawrzeć umowę z Bankiem BGŻ BNP Paribas.
 • Od 2 listopada 2018 r. wypłaty z bankomatów w placówkach Banku BGŻ BNP Paribas dla posiadaczy kart debetowych Raiffeisen Bank Polska będą bezpłatne.
 • Sposób spłaty i obsługa kredytów hipotecznych w walutach.
 • Nadawcą e-maili z banku będzie „Raiffeisen Polbank (część Banku BGŻ BNP Paribas)”
 • Nadawcą wiadomości SMS będzie „dRaiffeisen” (czyli dawny Raiffeisen)

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 • Klienci pozostają pod opieką swojego Opiekuna Klienta i Maklera.
 • Umowy zawarte z Raiffeisen Bank Polska pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksów.
 • Numery rachunków bankowych i rachunków maklerskich nie ulegają zmianie.
 • Karty płatnicze pozostają aktywne, a do autoryzacji transakcji służą niezmiennie te same kody PIN.
 • System bankowości internetowej i mobilnej oraz sposób logowania pozostają bez zmian (R-Online, aplikacje Mobilny Portfel i Mobilny rBroker).
 • Nie zmieniają się również numery Centrum Telefonicznego (801 222 582, 22 585 25 82).
 • Obsługa Klientów i ich produktów nadal będzie prowadzona w placówkach z logo Friedrich Wilhelm Raiffeisen i Raiffeisen Polbank.

Jeśli Klienci posiadają rachunek maklerski w Raiffeisen Brokers:

 • Numery rachunków maklerskich nie ulegają zmianie,
 • Nadal możliwe jest korzystanie z aplikacji Mobilny R-Broker,
 • Kontakt telefoniczny z maklerami pozostaje bez zmian.

W przypadku Klientów, którzy równocześnie pozostają Klientami Banku BGŻ BNP Paribas, do czasu ujednolicenia logo i ustalenia nowej nazwy dla banku, w obsłudze nie nastąpią żadne zmiany. Produkty posiadane przez Państwa w Banku BGŻ BNP Paribas obsługiwane są w placówkach, za pośrednictwem infolinii Banku i w systemie bankowości internetowej Banku BGŻ BNP Paribas. Produkty posiadane we Friedrich Wilhelm Raiffeisen – w placówkach i kanałach zdalnych Raiffeisen Bank Polska. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

NIE ZMIENIA SIĘ

 • Umowy zawarte z Raiffeisen Bank Polska.
 • Opiekun Klienta i Makler.
 • Numery rachunków bankowych, rachunków maklerskich, numery kart, terminy ich ważności oraz kody PIN.
 • Opłaty i prowizje, oprocentowanie kont osobistych, lokat terminowych, kart kredytowych i kredytów.
 • Numery Centrum Telefonicznego (801 222 582, 22 585 25 82), kontakt telefoniczny z maklerami.
 • Strona internetowa, system bankowości internetowej i mobilnej oraz sposób logowania.
 • Szyld na placówkach Friedrich Wilhelm Raiffeisen i Raiffeisen Polbank.
 • Sposób spłaty i obsługa kredytów hipotecznych w PLN.

W przypadku Klientów będących równocześnie Klientami Banku BGŻ BNP Paribas, do czasu ujednolicenia logo i ustalenia nowej nazwy dla banku, w obsłudze nie nastąpią żadne zmiany.

 • Produkty posiadane przez Państwa w Banku BGŻ BNP Paribas obsługiwane są w placówkach, za pośrednictwem infolinii Banku i w systemie bankowości internetowej Banku BGŻ BNP Paribas.
 • Produkty posiadane we Friedrich Wilhelm Raiffeisen – w placówkach i kanałach zdalnych Raiffeisen Bank Polska.
 • O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

ZMIENIA SIĘ

 • Bank BGŻ BNP Paribas SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł (od dnia połączenia), w całości wpłacony przejmuje działalność podstawową Raiffeisen Bank Polska.
 • Administratorem Państwa danych osobowych będzie Bank BGŻ BNP Paribas SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł (od dnia połączenia), w całości wpłacony. Nie ulegają zmianie cele przetwarzania Państwa danych, ani Państwa prawa.
 • W celu skorzystania z nowych produktów bankowych, należy zawrzeć umowę z Bankiem BGŻ BNP Paribas.
 • Od 2 listopada 2018 r. wypłaty z bankomatów w placówkach Banku BGŻ BNP Paribas dla posiadaczy kart debetowych Raiffeisen Bank Polska będą bezpłatne.
 • Nadawcą e-maili z banku będzie „Raiffeisen Polbank (część Banku BGŻ BNP Paribas)”
 • Nadawcą wiadomości SMS będzie „dRaiffeisen” (czyli dawny Raiffeisen)

NIE ZMIENIA SIĘ

 • Umowy zawarte z Raiffeisen Bank Polska pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksów.
 • Numery rachunków bankowych i ich obsługa pozostają bez zmian.
 • Karty płatnicze pozostają aktywne, a do autoryzacji transakcji służą niezmiennie te same kody PIN.
 • Numery Centrum Telefonicznego (801 222 582, 22 585 25 82), kontakt telefoniczny z maklerami.
 • Strona internetowa, system bankowości internetowej i mobilnej oraz sposób logowania.
 • Szyld na placówkach Raiffeisen Polbank.
 • Opiekunowie Klienta pozostają do Państwa dyspozycji.

W przypadku Klientów będących równocześnie Klientami Banku BGŻ BNP Paribas, do czasu ujednolicenia logo w obsłudze nie nastąpią żadne zmiany.

 • Produkty posiadane przez Państwa w Banku BGŻ BNP Paribas obsługiwane są w placówkach, za pośrednictwem infolinii Banku i systemie bankowości internetowej Banku BGŻ BNP Paribas.
 • Produkty posiadane przez Państwa w Raiffeisen Polbank – w placówkach i kanałach zdalnych z logo tego banku.
 • O wszelkich zmianach Klienci będą na bieżąco informowani.

ZMIENIA SIĘ

 • Bank BGŻ BNP Paribas SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł (od dnia połączenia), w całości wpłacony przejmuje działalność podstawową Raiffeisen Bank Polska.
 • Administratorem Państwa danych osobowych będzie Bank BGŻ BNP Paribas SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł (od dnia połączenia), w całości wpłacony. Nie ulegają zmianie cele przetwarzania Państwa danych, ani Państwa prawa.
 • W celu skorzystania z nowych produktów bankowych, należy zawrzeć umowę z Bankiem BGŻ BNP Paribas.
 • Od 2 listopada 2018 r. wypłaty z bankomatów w placówkach Banku BGŻ BNP Paribas dla posiadaczy kart debetowych Raiffeisen Bank Polska będą bezpłatne.
 • Sposób spłaty i obsługa kredytów hipotecznych w walutach.
 • Nadawcą e-maili z banku będzie „Raiffeisen Polbank (część Banku BGŻ BNP Paribas)”
 • Nadawcą wiadomości SMS będzie „dRaiffeisen” (czyli dawny Raiffeisen)

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 • Umowy zawarte z Raiffeisen Bank Polska pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksów.
 • Produkty bankowe pozostają bez zmian, transakcje są zawierane na tych samych zasadach.
 • Wszelkie dokumenty należy dostarczać do banku na ten sam adres co dotychczas.
 • Numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie.
 • Karty płatnicze pozostają aktywne, a do autoryzacji transakcji służą niezmiennie te same kody PIN.
 • System bankowości internetowej oraz sposób logowania pozostają bez zmian.
 • Nie zmieniają się również numery Strefy Obsługi Biznesu (22 548 99 43).
 • Obsługa Klientów nadal będzie prowadzona w placówkach z logo Raiffeisen Polbank.
 • Numer SWIFT nie ulega zmianie.

W przypadku Klientów, którzy równocześnie pozostają Klientami Banku BGŻ BNP Paribas, do czasu ujednolicenia logo i ustalenia nowej nazwy dla banku, w obsłudze nie nastąpią żadne zmiany. W przypadku produktów obsługiwanych przez Raiffeisen Polbank Klienci korzystają z serwisu bankowości internetowej z R-Online Biznes, a w przypadku produktów posiadanych w Banku BGŻ BNP Paribas - z BiznesPl@anet. Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie z Klientami skontaktuje się Opiekun Klienta, aby omówić szczegóły współpracy.

NIE ZMIENIA SIĘ

 • Umowy zawarte z Raiffeisen Bank Polska.
 • Numery rachunków, numery kart, kody PIN, terminy ważności kart.
 • Produkty bankowe.
 • Sposób zawierania transakcji.
 • Adres dostarczania dokumentów do banku.
 • System bankowości internetowej oraz sposób logowania.
 • Numery Strefy Obsługi Biznesu (22 548 99 43)
 • Szyld na placówkach Raiffeisen Polbank.
 • Numer SWIFT.

W przypadku Klientów, którzy równocześnie pozostają Klientami Banku BGŻ BNP Paribas, do czasu ujednolicenia logo w obsłudze nie nastąpią żadne zmiany.

 • W przypadku produktów obsługiwanych przez Raiffeisen Polbank Klienci korzystają z serwisu bankowości internetowej z R-Online Biznes, a w przypadku produktów posiadanych w BGŻ BNP Paribas - z BiznesPl@anet.
 • Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie z Klientami skontaktuje się Opiekun Klienta, aby omówić szczegóły współpracy.

ZMIENIA SIĘ

 • Bank BGŻ BNP Paribas SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł (od dnia połączenia), w całości wpłacony przejmuje działalność podstawową Raiffeisen Bank Polska.
 • Administratorem Państwa danych osobowych będzie Bank BGŻ BNP Paribas SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł (od dnia połączenia), w całości wpłacony. Nie ulegają zmianie cele przetwarzania Państwa danych, ani Państwa prawa.
 • W celu skorzystania z nowych produktów bankowych, należy zawrzeć umowę z Bankiem BGŻ BNP Paribas.
 • Od 2 listopada 2018 r. wypłaty z bankomatów w placówkach Banku BGŻ BNP Paribas dla posiadaczy kart debetowych Raiffeisen Bank Polska będą bezpłatne.
 • Nadawcą e-maili z banku będzie „Raiffeisen Polbank (część Banku BGŻ BNP Paribas)”
 • Nadawcą wiadomości SMS będzie „dRaiffeisen” (czyli dawny Raiffeisen)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Bank BGŻ BNP Paribas to jeden z największych banków na polskim rynku, który należy do francuskiej grupy finansowej BNP Paribas, jednej z największych w Europie.

Grupa BNP Paribas ma ambicje odgrywać znaczącą rolę na wszystkich rynkach, gdzie jest obecna i już kilka lat temu zdecydowała się na dynamiczny rozwój w Polsce. Systematycznie umacnia tu swoją pozycję we wszystkich segmentach rynku. Posiada kilkanaście spółek zależnych, w tym zajmujące się ubezpieczeniami, leasingiem, faktoringiem, usługami w zakresie papierów wartościowych.

Bank BGŻ BNP Paribas ma historycznie silną pozycję zarówno w obszarze detalicznym, jak i w finansowaniu przedsiębiorstw, w tym małych i średnich, zwłaszcza z sektora rolno-spożywczego, jak również bogate międzynarodowe kompetencje w zakresie bankowości prywatnej - dla najzamożniejszych klientów.

Połączenie z Raiffeisen Bank Polska umacnia pozycję Banku BGŻ BNP Paribas szczególnie w segmentach: małych i średnich firm, klientów indywidualnych, bankowości prywatnej, usług dla lokalnych instytucji finansowych oraz usług elektronicznych lub internetowych, takich jak Rkantor.com i R-Dealer.

Transakcja polega na podziale Raiffeisen Bank Polska na dwie części, z których jedna zostanie przejęta przez Bank BGŻ BNP Paribas. Przejęcie dotyczy zdecydowanej większości umów z klientami, które obejmują usługi i produkty przeznaczone dla klientów indywidualnych i firmowych, m.in.: kont osobistych, rachunków firmowych, kart płatniczych, kredytów, produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych.

Z transakcji wyłączony zostanie portfel walutowych kredytów hipotecznych oraz wybrane kredyty korporacyjne, które zgodnie z planem podziału pozostaną w Raiffeisen Bank Polska a następnie zostaną przeniesione do polskiego oddziału Raiffeisen Bank International, który będzie działać w Polsce na zasadzie unijnego paszportu europejskiego.

Sfinalizowanie transakcji planowane jest na IV kwartał 2018 r.

Informacja o dacie zarejestrowania podziału Raiffeisen Bank Polska i przejęciu jego działalności podstawowej przez Bank BGŻ BNP Paribas jest podawana do wiadomości za pośrednictwem strony www.raiffeisenpolbank.com oraz przesyłana bezpośrednio do Klientów. Sfinalizowanie transakcji planowane jest na IV kwartał 2018 r.

Będziemy informować Klientów o tym procesie z odpowiednim wyprzedzeniem. Obecnie wiadomo, że finalizacja transakcji między Raiffeisen Bank Polska a Bankiem BGŻ BNP Paribas ma mieć miejsce w IV kwartale br.

Sfinalizowanie transakcji planowane jest na IV kwartał br. Natomiast integracja operacyjna, czyli integracja systemów operacyjnych, stworzenie jednolitej oferty produktów i usług, planowana jest na IV kwartał 2019 r.

Zdecydowana większość Klientów obecnego Raiffeisen Bank Polska stanie się Klientami Banku BGŻ BNP Paribas, który przejmie obsługę produktów dla Klientów indywidualnych, biznesowych i klientów bankowości prywatnej, w tym także produkty maklerskie. Obsługa kont osobistych, rachunków firmowych, kart płatniczych, kredytów gotówkowych, kredytów dla firm, produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych będzie realizowana przez Bank BGŻ BNP Paribas. Zasady obsługi produktów przenoszonych do Banku BGŻ BNP Paribas będą ustalone przez ten bank.

Od momentu sfinalizowania transakcji, Raiffeisen Bank Polska (Oddział Raiffeisen Bank International) będzie prowadził wyłącznie obsługę udzielonych wcześniej walutowych kredytów hipotecznych. Oznacza to, że Klienci posiadający w obecnym Raiffeisen Bank Polska walutowy kredyt hipoteczny pozostaną nadal dłużnikami Raiffeisen Bank Polska. Dotychczasowe rachunki bieżące (ROR) służące do spłat rat kredytu zostaną przeniesione do Banku BGŻ BNP Paribas wraz ze środkami, które będą na nich zgromadzone. Wszelkie dyspozycje dotyczące tych rachunków będzie można składać w Banku BGŻ BNP Paribas.

W celu zapewnienia wygodnego sposobu obsługi walutowych kredytów hipotecznych dla Klientów otwarte zostały nowe rachunki, z których można korzystać od 24 września br. Służą one wyłącznie do spłaty kredytów hipotecznych udzielonych w walucie obcej, opłacania składek ubezpieczeniowych powiązanych z tymi kredytami oraz innych opłat związanych z prowadzeniem tych kredytów. Począwszy od daty ogłoszenia przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska (planowanego na IV kw. br.), będzie to jedyny rachunek do dokonywania w/w spłat.

Niepodlegająca przejęciu przez Bank BGŻ BNP Paribas część działalności Raiffeisen Bank Polska zostanie przekształcona w polski oddział Raiffeisen Bank International, który będzie działać w Polsce na zasadzie unijnego paszportu europejskiego.

Nie. Przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas nie ma wpływu na umowy z klientami Raiffeisen Bank Polska. Wszystkie umowy z Klientami pozostają w mocy. Jeżeli w przyszłości zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące szczegółów rachunków, osób do kontaktu lub innych kwestii związanych z relacją z bankiem, Klienci będą o tym w odpowiednim terminie poinformowani.

Bank BGŻ BNP Paribas stanie się prawnym sukcesorem w zakresie przejętej działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska, a wszystkie umowy pozostaną w mocy. Klienci nie będą musieli podpisywać nowych umów, aby kontynuować współpracę z Bankiem.

Nie, numery rachunków (ROR) Klientów pozostają bez zmian. Jeżeli w przyszłości zajdą jakiekolwiek zmiany, Klienci będą o tym w odpowiednim terminie poinformowani.

Karty i numery powiązanych z nimi rachunków pozostają bez zmian i dalsze korzystanie z nich nie wymaga podejmowania dodatkowych działań. Jeżeli w przyszłości zajdą jakiekolwiek zmiany, Klienci będą o tym w odpowiednim terminie poinformowani.

Nie, numer pozostaje bez mian. Jeżeli w przyszłości zajdą jakiekolwiek zmiany, Klienci będą o tym w odpowiednim terminie poinformowani.

Nie, warunki świadczenia usług, w tym wysokość opłat (lub ich brak), nie zmieniają się. Jeżeli w przyszłości zajdą jakiekolwiek zmiany, Klienci będą o tym w odpowiednim terminie poinformowani.

Nie, hasło pozostaje bez zmian. Jeśli otrzymalibyście Państwo maila lub SMS z prośbą o zmianę hasła, prosimy o kontakt z infolinią – może to być próba wyłudzenia danych i uzyskania dostępu do rachunku przez osoby niepowołane, ponieważ Bank nie komunikuje się z Klientami w takim przypadku za pośrednictwem tego kanału.

Nie, bankowość internetowa i strona www.raiffeisenpolbank.com pozostają bez zmian. Jeżeli w przyszłości zajdą jakiekolwiek zmiany, Klienci będą o tym w odpowiednim terminie poinformowani.

KLIENCI INDYWIDUALNI

 • System bankowości internetowej i mobilnej oraz sposób logowania pozostają bez zmian (raiffeisenpolbank.com, aplikacja Mobilny Portfel);
 • Nie zmieniają się numery Centrum Telefonicznego (801 180 801, 22 549 99 99);
 • Obsługa Klientów nadal będzie prowadzona w placówkach z logo Raiffeisen Polbank.

KLIENCI FWR

 • System bankowości internetowej i mobilnej oraz sposób logowania pozostają bez zmian (R-Online, aplikacje Mobilny Portfel i Mobilny rBroker);
 • Nie zmieniają się również numery Centrum Telefonicznego (801 222 582, 22 585 25 82);
 • Obsługa Klientów i ich produktów nadal będzie prowadzona w placówkach z logo Friedrich Wilhelm Raiffeisen i Raiffeisen Polbank.

KLIENCI KORPORACYJNI

 • System bankowości internetowej oraz sposób logowania pozostają bez zmian;
 • Nie zmieniają się również numery Strefy Obsługi Biznesu (22 548 99 43);
 • Obsługa klientów nadal będzie prowadzona w placówkach z logo Raiffeisen Polbank.
 • Cena za połączenia telefoniczne zgodnie ze stawką operatora.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy na dzień podziału Raiffeisen Bank Polska w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony. Nie ulegają zmianie cele przetwarzania Państwa danych, ani Państwa prawa.

W przypadku Klientów, którzy spłacają kredyty gotówkowe oraz kredyty hipoteczne udzielone w złotych – nic się nie zmienia. Numer rachunku, na który wpłacane są raty kredytu, zostaje bez mian.
W celu zapewnienia wygodnego sposobu obsługi walutowych kredytów hipotecznych otwarte zostały nowe rachunki, z których można korzystać od 24 września br. Służą one wyłącznie do spłaty kredytów hipotecznych udzielonych w walucie obcej, opłacania składek ubezpieczeniowych powiązanych z tymi kredytami oraz innych opłat związanych z prowadzeniem tych kredytów. Począwszy od daty ogłoszenia podziału Raiffeisen Bank Polska (planowanego na IV kw. br.), będzie to jedyny rachunek do dokonywania w/w spłat.

Nie, warunki kredytu pozostają bez zmian. Jeżeli w przyszłości zajdą jakiekolwiek zmiany, Klienci będą o tym w odpowiednim terminie poinformowani.

Przejęcie działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska nie ma bezpośredniego wpływu na doradców Klientów. Działania Banku BGŻ BNP Paribas ukierunkowane są na budowanie instytucji, której celem jest zapewnienie pełnej satysfakcji zarówno Klientom, jak i doradcom. Z czasem można oczekiwać modyfikacji w sieci placówek Banku BGŻ BNP Paribas, ale jest to naturalny proces i o wszelkich zmianach Klienci będą zawiadamiani z wyprzedzeniem.

Oczywiście, podjęte dotychczas decyzje kredytowe pozostaną w mocy.

Wszystkie oferty otrzymane od Raiffeisen Bank Polska pozostają aktualne i ma to zastosowanie także do terminu, w którym ofertę należy przyjąć.

Przejęcie działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska przez Bank BGŻ BNP Paribas nie ma wpływu na umowy z klientami Raiffeisen Bank Polska. Pozostają one w mocy. Dotyczy to także wszelkich zabezpieczeń ustanowionych pierwotnie na rzecz Raiffeisen Bank Polska.

Zobowiązania podjęte w przeszłości przez Raiffeisen Bank Polska pozostaną w mocy. Wszelkie umowy przygotowywane aktualnie – przed dniem przejęcia działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska – przez ten Bank zostaną podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Raiffeisen Bank Polska lub jego następcę prawnego, jeżeli dojdzie do tego po sfinalizowaniu transakcji.

Nie, sprzedaż nie powinna wpłynąć na bieżące transakcje i procesy biznesowe Raiffeisen Bank Polska w odniesieniu do jego działalności podstawowej przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas.

Raiffeisen Bank Polska i Bank BGŻ BNP Paribas dysponują komplementarnymi sieciami placówek. Połączona instytucja będzie równomiernie obecna zarówno w dużych miastach, jak i średnich i mniejszych miejscowościach.
Z czasem można oczekiwać modyfikacji w sieci placówek Banku BGŻ BNP Paribas, ale jest to naturalny proces i o wszelkich zmianach Klienci będą zawiadamiani z wyprzedzeniem.

Prace w tym zakresie są obecnie prowadzone. Kwestia powinna się rozstrzygnąć w I kw. 2019 r.

Środki w bankach są objęte ochroną BFG do wysokości równowartości 100 tys. euro w jednym banku.

Sam fakt przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska nie ma wpływu na wysokość opłat dla rachunków firmowych. Ewentualne zmiany będą dokonywane w trybie i na warunkach określonych w umowie z klientem, o czym klient będzie z wyprzedzeniem poinformowany.

Nie, umowy pozostają w mocy i będą realizowane na dotychczasowych warunkach.

Numery rachunków pozostają bez zmian.

Tak. Wynika to z faktu zawarcia dwóch osobnych umów dot. prowadzenia rachunków. Jeśli jednak Klientowi zależy na zachowaniu tylko jednego rachunku, wystarczy złożyć odpowiednią dyspozycję zamknięcia jednego z nich wraz ze zleceniem przelewu środków na rachunek, który ma pozostać. Zamykając dotychczasowy rachunek warto pamiętać o poinformowaniu kontrahentów o właściwym nr rachunku bankowego. Dane kontrahentów, którzy posługiwali się w rozliczeniach zamykanym rachunkiem można odnaleźć w historii transakcji w bankowości internetowej. W każdej chwili można też skorzystać z pomocy doradcy w oddziale banku.

Tak, Klient ma prawo do złożenia dyspozycji zamknięcia konta i nie ma to nic wspólnego z połączeniem się banków. Zachęcamy jednak do zapoznania się z ofertą połączonego banku i skorzystania z przygotowanych rozwiązań.

Warunki dla Klientów pozostają bez zmian.

Doradcy Private Banking będą mogli pomóc w otwarciu takiego rachunku.

Do czasu ujednolicenia logo w połączonym banku, klienci bankowości prywatnej będą nadal obsługiwani pod szyldem Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Po ujednoliceniu logo (planowanym na 1 kwartał 2019 roku) – pod marką BNP Wealth Management.

WALUTOWE KREDYTY HIPOTECZNE

Dnia 28 kwietnia 2018 roku uzgodniony został plan podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej „Plan Podziału”). W Planie Podziału postanowiono, iż w ramach Raiffeisen Bank Polska S.A. wydzielona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa, którą następnie będzie przeniesiona na podmiot trzeci tj. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Na mocy umowy Bank BGŻ BNP Paribas S.A. przejmie podstawową część biznesu Raiffeisen Bank Polska S.A., działającego pod marką Raiffeisen Polbank, od austriackiego Raiffeisen Bank International.
Na przeprowadzenie transakcji uzyskano już wymagane zgody instytucji nadzorczych i organów korporacyjnych. Umowa sprzedaży Działalności Podstawowej Raiffeisen Polbank do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ma zostać sfinalizowana na początku listopada br. Nabywana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. część Raiffeisen Bank Polska S.A. (Działalność Podstawowa) zostanie włączona w jego struktury, a pozostała część zostanie przekształcona w Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, działający na zasadzie unijnego paszportu europejskiego.

Po zarejestrowaniu podziału w Krajowym Rejestrze Sądowym (co może nastąpić w listopadzie br.), Raiffeisen Bank Polska S.A., już jako Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, będzie prowadził działalność w zakresie wynikającym z Planu Podziału.
Będzie to przede wszystkim obsługa kredytów hipotecznych udzielonych w walucie obcej, a także niektórych kredytów udzielonych klientom korporacyjnym. Oddział będziesz również pełnił funkcję depozytariusza i likwidatora dla wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w likwidacji.
Informacja o dacie zarejestrowania podziału zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony www.raiffeisenpolbank.com oraz zostanie do Pani/Pana przesłana.

Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie udzielone w walutach innych niż złoty (w tym indeksowane i denominowane do walut obcych), jak również udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złoty w wyniku procesu restrukturyzacji) oraz kredyty i pożyczki w złotych posiadające wspólne zabezpieczenie z pożyczkami i kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty w Raiffeisen Polbanku pozostaną w Raiffeisen Bank Polska S.A., który ma zostać przekształcony w Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce.

Zdecydowana większość klientów indywidualnych Raiffeisen Polbanku stanie się klientami Banku BGŻ BNP Paribas S.A., który przejmie obsługę większości produktów dla klientów indywidualnych i biznesowych. Chodzi m.in. o: rachunki osobiste, rachunki firmowe, karty, kredyty gotówkowe, kredyty dla firm, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne.

Raiffeisen Bank Polska S.A., który od momentu podziału zostanie przekształcony w Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, będzie prowadził przede wszystkim obsługę kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych w walucie obcej (w tym indeksowanych i denominowanych do walut obcych), jak również udzielonych pierwotnie w obcej walucie i przewalutowanych na złoty w wyniku procesu restrukturyzacji oraz kredytów i pożyczek w złotych posiadających wspólne zabezpieczenie z pożyczkami i kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty.

Pani/Pana dotychczasowy rachunek bieżący (ROR) służący do spłat rat kredytu od daty zarejestrowania podziału Banku zostanie przeniesiony do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wraz ze środkami, które będą na nim zgromadzone. W związku z tym wszelkie dyspozycje dotyczące tego rachunku będzie można składać w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

W celu zapewnienia wygodnego sposobu obsługi kredytu udostępniliśmy Pani/Panu nowy rachunek, z którego można korzystać od 24 września br. Rachunek ten służy wyłącznie do spłaty Pana/Pani Kredytu/Pożyczki hipotecznej. Począwszy od daty ogłoszenia podziału Banku (planowanego na listopad br.), będzie to jedyny rachunek do dokonywania w/w spłat.

Informacja w tej sprawie, wraz z nowymi numerami rachunków, została Państwu przesłana listownie w drugiej połowie września br.

Obsługa pozostałych produktów takich jak: konta osobiste, rachunki firmowe, karty, kredyty gotówkowe, kredyty dla firm, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne będzie realizowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Zasady obsługi produktów przenoszonych do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będą ustalone przez ten bank.

Podział Banku nie będzie miał wpływu na warunki cenowe określone umową kredytu. Kredyt udzielony w walucie obcej (w tym indeksowany lub denominowany do waluty obcej) zabezpieczony hipotecznie pozostanie w Raiffeisen Bank Polska S.A. (po planowanym od listopada br. przekształceniu w Raiffeisen Bank International Oddział w Polsce). Podział Banku nie wiąże się ze zmianą parametrów cenowych kredytu (oprocentowanie i opłaty związane z kredytem pozostają takie same) i nie ma potrzeby podpisywania aneksu do umowy kredytowej.

Zmianie ulegnie jednak rachunek do spłat rat kredytu hipotecznego udzielonego w walucie obcej (w tym indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej),. W celu zapewnienia wygodnej obsługi kredytu otworzyliśmy Pani/Panu nowy rachunek, z którego można korzystać od 24 września br. Rachunek ten służy wyłącznie do spłaty Pana/Pani kredytu hipotecznego udzielonego w walucie obcej. Począwszy od daty ogłoszenia podziału Banku (planowanego na początek listopada br.), będzie to jedyny rachunek do dokonywania w/w spłat.

Poza walutowymi kredytami hipotecznymi (w tym indeksowanymi lub denominowanymi do waluty obcej), wszystkie pozostałe produkty Raiffeisen Bank Polska S.A., m.in.: konta osobiste, rachunki firmowe, karty, kredyty gotówkowe, kredyty dla firm, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne zostaną przeniesione do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zasady obsługi produktów przenoszonych do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będą ustalone przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Korzystanie z produktów przenoszonych do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nie będzie mieć wpływu na warunki, w tym wysokość marży walutowego kredytu hipotecznego, który pozostaje w Raiffeisen Bank Polska S.A. (po przekształceniu w Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce).

Wyjątek stanowią produkty ubezpieczeniowe, zarówno grupowe, jak i indywidualne, oferowane wraz z produktami kredytowymi pozostającymi w Raiffeisen Bank Polska S.A. (funkcjonujący od listopada br. jako Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce). Produkty ubezpieczeniowe, o których mowa wyżej, nadal będą obsługiwane przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (później Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce), a ich posiadanie lub kontynuowanie może mieć wpływ na wysokość marży zgodnie z zasadami określonymi w umowie kredytowej.

Począwszy od daty podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. (planowanego na początek listopada br.) nowy rachunek będzie jedynym rachunkiem do spłat Pani/Pana Kredytu hipotecznego w Raiffeisen Bank Polska S.A. (po przekształceniu w Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce w tymże Oddziale).

Za korzystanie z nowych rachunków do spłat kredytu hipotecznego nie będą pobierane opłaty. Natomiast realizacja przelewów i wpłat gotówkowych na te rachunki z kont w innych bankach może się wiązać z opłatami zgodnymi z tabelą opłat i prowizji danego banku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości będzie możliwość zweryfikowania nowego numeru rachunku poprzez kontakt z Infolinią pod numerem 801 822 222 lub 22 578 56 02 oraz w oddziałach Raiffeisen Polbank. Informacja na temat nowego numeru rachunku do spłat będzie również udostępniona w powiadomieniu widocznym w bankowości internetowej.

Do momentu zarejestrowania podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym (co planowane jest na początek listopada br.) nowe rachunki do spłaty rat kredytu/pożyczki hipotecznej w walucie obcej nie będą widoczne w dotychczasowej bankowości internetowej R-Online.

Klienci pozostający w Raiffeisen Bank Polska S.A., od dnia podziału Banku, otrzymają możliwość dostępu (podglądu) do numeru rachunku do spłaty kredytu poprzez nowy system bankowości internetowej. Zakres informacji dostępnych poprzez ten system zostanie ograniczony do danych na temat kredytu/pożyczki, m.in.: numeru rachunku do spłaty rat kredytu/pożyczki, oprocentowania, wysokości miesięcznej raty, harmonogramu spłat. Szczegółowa informacja w tej sprawie zostanie Państwu przesłana listownie w połowie października 2018 r.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości będzie możliwość zweryfikowania nowego numeru rachunku poprzez kontakt z infolinią pod numerem 801 822 222 lub 22 578 56 02 oraz w oddziałach Raiffeisen Polbank. Informacja na temat nowego numeru rachunku do spłat będzie również udostępniona w powiadomieniu widocznym w bankowości internetowej.

Raty Kredytu można spłacać w następujący sposób:

 • przelewem na nowy numer rachunku wskazany w informacji przesłanej pocztą oraz w powiadomieniu w bankowości internetowej,
 • gotówką bez dodatkowych opłat w wybranych punktach, których aktualna lista będzie dostępna po dniu podziału Banku (planowanego na początek listopada br.) na stronie www.raiffeisen.pl,
 • gotówką w kasie dowolnego banku lub placówce pocztowej świadczących taką usługę, co może się wiązać z opłatami zgodnymi z tabelą opłat i prowizji danego banku. Przy tej formie spłaty prosimy pamiętać o dokonaniu wpłaty z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniającym czas potrzebny na przekazanie pieniędzy pomiędzy bankami.

Jeśli dotychczas spłata kredytu następowała przelewem z rachunku bieżącego (ROR), który zostanie przeniesiony do Banku BGŻ BNP Paribas S.A., spłata ta NIE będzie realizowana na dotychczasowych warunkach. Pełnomocnictwo Raiffeisen Bank Polska S.A. do pobierania rat kredytu i opłat związanych z kredytem z Pani/Pana rachunku bieżącego traci moc z dniem zarejestrowania podziału Banku.

Ponadto, konieczna będzie zmiana numeru rachunku w przypadku płatności poprzez stałe zlecenie.

Prosimy pamiętać, aby przy przelewach i wpłatach gotówkowych posługiwać się pełnym 26-cyfrowym numerem rachunku do spłaty kredytu.

Za prowadzenie nowych rachunków do spłat kredytu hipotecznego udzielonego w walucie obcej nie będą pobierane żadne opłaty przez Bank. Natomiast realizacja przelewów i wpłat gotówkowych na te rachunki z kont w innych bankach może się wiązać z opłatami zgodnymi z tabelą opłat i prowizji danego banku.

Tak, aplikacje te będą dalej funkcjonowały, jednak po dacie ogłoszenia podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. (planowanego na początek listopada br.) zostaną one przeniesione do Banku BGŻ BNP Paribas S.A., który to będzie ustalał zasady ich funkcjonowania. Należy pamiętać o uwzględnieniu nowego numeru rachunku służącego do spłaty kredytu.

Po ogłoszeniu podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. (planowanego na początek listopada br.) zmienią się numer infolinii oraz adres strony internetowej, gdzie można uzyskać informacje związane z obsługą walutowego kredytu hipotecznego. Z kolei dotychczasowe placówki Raiffeisen Polbanku staną się częścią Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Od momentu podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. będzie można korzystać z nowej strony internetowej dostępnej pod adresem www.raiffeisen.pl, na której znajdą się m.in. kursy walut.

e-mail: moje.pytania@rbinternational.com.pl
Adres do korespondencji: Raiffeisen Bank Polska SA, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.
Infolinia: pod numerami telefonów 801 822 222 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 578 56 02
(z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych). Koszt połączenia wg taryfy operatora. Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 8-18.

Do IV kw. 2019 r. wybrane oddziały Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będą umożliwiały złożenie dyspozycji oraz dokumentów dotyczących Pani/Pana kredytu hipotecznego. Ponadto będzie możliwość kontaktu za pomocą kanałów zdalnych:

 • Infolinii;
 • listownie;
 • strona internetowa Banku www.raiffeisen.pl;
 • bankowość internetowa.

Po IV kw. 2019 r. obsługa nie będzie możliwa w placówkach bankowych, co oznacza, że obsługa kredytu oraz kontakt z Raiffeisen Bank Polska S.A. będą możliwe tylko poprzez kanały zdalne.