SPRZEDAJĄCY

Pomoc w sprzedaży nieruchomości

SPRZEDAJĄCY

 • zapraszamy do współpracy osoby chcące sprzedać nieruchomość,
 • pomagamy w poszukiwaniu potencjalnych nabywców przy współudziale wyspecjalizowanych pośredników,
 • pokrywamy wynagrodzenie dla pośrednika (gwarantowane stosownym dokumentem, stawki negocjowane indywidualnie),
 • pomagamy w sfinansowaniu zakupu nieruchomości przez osobę kupującą nieruchomość,
 • umożliwiamy spłatę zadłużenia pozostałego po sprzedaży nieruchomości na atrakcyjnych warunkach,
 • uwzględniamy indywidualną sytuację Klienta i na tej podstawie dobieramy adekwatne rozwiązanie takie jak: restrukturyzacja, plan spłaty, częściowe umorzenie,
 • pomagamy w uniknięciu egzekucji komorniczej i związanych z tym dodatkowych kosztów.

Poznaj proces i jego korzyści:

Kompleksowa bezkosztowa pomoc pracowników banku w zakresie:

 • znalezienia nabywcy na nieruchomość,
 • podpisania aktu notarialnego,
 • formalno-prawnych aspektach transakcji,
 • udzielenia wsparcia w uzyskaniu kredytowania na korzystnych warunkach w banku dla potencjalnego nabywcy,
 • szybkiej finalizacja transakcji,
 • ekspresowej spłacie zobowiązań wobec Banku ze środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości,

W przypadku uzyskania kwoty niewystarczającej do pokrycia zobowiązań, Bank uwzględnia możliwość:

 • rozłożenia pozostałej kwoty na raty na dogodnych warunkach,
 • umorzenia części odsetek,
 • restrukturyzacji pozostałej do spłaty kwoty.

 

KONTAKT


Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami:

 

 

 

Sylwia Królak

Daniel Kamiński

oraz

poprzez email:

ub infolinię

 • tel. 22 578 57 78. 

Podane podczas kontaktu z bankiem dane osobowe będą przetwarzane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-211, ul. Kasprzaka 10/16. Bank jest administratorem danych osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rozmowy i przekazania Ci informacji, a jeśli masz umowę zawartą z Bankiem w celu jej wykonania.

Przysługuje Ci szereg praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Bank w tym na przykład pełna lista celów przetwarzania, okres przetwarzania danych zawiera dokument „Informacja o Ochronie Danych Osobowych", który znajduje się na stronie Banku www.raiffeisenpolbank.com/rodo. Zapoznaj się z dokumentem.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.