POŚREDNICY

Zapraszamy do współpracy pośredników

Korzyści dla Pośredników:

 

Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas ma przyjemność poinformować Państwa o możliwości współpracy w programie pośrednictwa sprzedaży nieruchomości będących w posiadaniu Klientów Banku.

Program skierowany jest do tych Klientów, którzy mają trudności z terminową obsługą swoich zobowiązań, a sprzedaż nieruchomości ułatwiłaby im odzyskanie płynności finansowej.

- uzyskanie zgody Klienta na udział w programie,

- umieszczenie ogłoszenia na stronie Banku,

- kontakt pośredników z pracownikami Banku,

- potwierdzenie oferty sprzedaży z Klientem,

- wystawienie przez Bank promesy,

- podpisanie aktu notarialnego,

- wpływ środków do Banku,

- wystawienie przez Bank dokumentu zwolnienia KW,

- prowizja dla Pośrednika.

JAK PRZYSTAPIĆ DO PROGRAMU


1. Skontaktuj się z naszymi Doradcami.

2. Skutecznie przeprowadź transakcję sprzedaży nieruchomości.

3. Korzystaj z wypłaconej prowizji i nawiąż stałą współpracę.

Kontakt


Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami:

 

 

 

Sylwia Królak

Daniel Kamiński

oraz

poprzez email:

ub infolinię

  • tel. 22 578 57 78. 

Podane podczas kontaktu z bankiem dane osobowe będą przetwarzane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-211, ul. Kasprzaka 10/16. Bank jest administratorem danych osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rozmowy i przekazania Ci informacji, a jeśli masz umowę zawartą z Bankiem w celu jej wykonania.

Przysługuje Ci szereg praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Bank w tym na przykład pełna lista celów przetwarzania, okres przetwarzania danych zawiera dokument „Informacja o Ochronie Danych Osobowych", który znajduje się na stronie Banku www.raiffeisenpolbank.com/rodo. Zapoznaj się z dokumentem.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.