Zastrzeganie dokumentów

Jak zastrzec dokument?

Kradzież tożsamości i podszywanie się pod inną osobę to realne zagrożenie, z którym spotykamy się coraz częściej. Jeśli nieuczciwa osoba wejdzie w posiadanie Twojego dokumentu tożsamości może wykorzystać Twoje dane do przestępstwa narażając Cię na poważne konsekwencje. Za pomocą Twoich danych osobowych przestępcy mogą między innymi:

  • zaciągnąć kredyt,
  • zakupić towar na raty,
  • zamówić telefon na abonament
  • czy założyć fikcyjną firmę.

Gdy Twój dokument tożsamości zostanie skradziony lub zagubiony, zadbaj o swoje bezpieczeństwo i zgłoś zastrzeżenie dokumentu. Najszybciej możesz to zrobić w swoim Banku.

Skontaktuj się z naszą infolinią:

Centrum Telefoniczne Raiffeisen Bank Polska S.A. czynne 24h na dobę.

kontroluj koszty połączenia i wybierz optymalną formę kontaktu:

  • numer stacjonarny: + (48) 22 549 99 99*

(tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)

  • numer komórkowy: + (48) 519 299 999*

(tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)

  • numer infolinii: 801 180 801

(tel. stacjonarne, połączenia z zagranicy)

* koszt połączenia według taryfy operatora.

lub najbliższą placówką Banku 

Dokument zostanie zastrzeżony w Systemie Dokumenty Zastrzeżone, tzw. bazie dokumentów zastrzeżonych, do której mają dostęp wszystkie Banki.

Jeżeli masz produkty w kilku Bankach wystarczy, że zgłosisz zastrzeżenie tylko w jednym.

Zastrzegając dokument nie musisz znać jego numeru, chyba że chcesz zgłosić zastrzeżenie dokumentu, którego danych nie podawałeś w naszym Banku.

Pamiętaj, że jeżeli padłeś ofiarą przestępstwa, fakt utraty dokumentu należy zgłosić również na Policję.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.