Pomoc w sprawach dotyczących bezpieczeństwa

Gdzie uzyskasz pomoc?

Pomoc w sprawach dotyczących bezpieczeństwa korzystania z bankowości internetowej – w tym możliwość zgłoszenia ewentualnych incydentów naruszenia bezpieczeństwa – można uzyskać:

  • Dla klientów Indywidualnych i Małych Firm w Centrum Telefonicznym Raiffeisen Bank Polska S.A. 
    • numer stacjonarny: + (48) 22 549 99 99* (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)
    • numer komórkowy: + (48) 519 299 999* (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)
    • numer infolinii: 801 180 801 (tel. stacjonarne, połączenia z zagranicy)
  • Dla Klientów Korporacyjnych 
    • numer stacjonarny: + (48) 22 548 99 00 

* koszt połączenia według taryfy operatora.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01