Pomoc w sprawach dotyczących bezpieczeństwa

Gdzie uzyskasz pomoc?

Pomoc w sprawach dotyczących bezpieczeństwa korzystania z bankowości internetowej – w tym możliwość zgłoszenia ewentualnych incydentów naruszenia bezpieczeństwa – można uzyskać:

  • Dla klientów Indywidualnych i Małych Firm w Centrum Telefonicznym Raiffeisen Bank Polska S.A. 
    • numer stacjonarny: + (48) 22 549 99 99* (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)
    • numer komórkowy: + (48) 519 299 999* (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)
    • numer infolinii: 801 180 801 (tel. stacjonarne, połączenia z zagranicy)
  • Dla Klientów Korporacyjnych 
    • numer stacjonarny: + (48) 22 548 99 00 

* koszt połączenia według taryfy operatora.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.