Bezpieczny telefon

Jak dbać o bezpieczeństwo urządzeń mobilnych?

Bankowość mobilna jest jednym z elektronicznych kanałów dostępu do banku, wykorzystującym w charakterze terminali dostępu telefony komórkowe lub tablety, a jako medium dostępowe, sieci operatorów telefonii komórkowej lub sieci WiFi. Bankowość mobilna cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem Klientów. Klientami bankowości mobilnej stają się przede wszystkim osoby otwarte na innowacje, ceniące swobodę zarządzania swoim kontem w banku z każdego miejsca na świecie i o każdej porze doby.

Wraz z postępem technologicznym, telefon komórkowy w coraz większym stopniu upodabnia się do klasycznego urządzenia komputerowego, co obok rozlicznych korzyści, takich chociażby, jak coraz większa funkcjonalność urządzenia, uniwersalność jego zastosowań i przyjazność interakcji z użytkownikiem, niestety, ma także pewne negatywne skutki. Rośnie bowiem poziom istotności i liczba zagrożeń, jakim użytkownik musi stawić czoło, chcąc, aby korzystanie z telefonu komórkowego jako uniwersalnego urządzenia komunikacji bezprzewodowej i dostępu do banku nadal pozostało czynnością bezpieczną. Charakter wspomnianych zagrożeń staje się coraz bliższy temu, czemu sprostać muszą stojące na biurku lub przenośne, klasyczne komputery podłączone do sieci.

Bezpieczne korzystanie z bankowości mobilnej jest z znacznym stopniu zależne od bezpieczeństwa narzędzia dostępowego, jakim jest telefon komórkowy czy tez tablet. Tak, jak krytycznym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie korzystania z bankowości internetowej jest odpowiednie zabezpieczenie komputera użytkownika, analogicznie w bankowości mobilnej, równie ważne jest spełnienie minimalnych wymagań bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia urządzenia mobilnego oraz bezpiecznych praktyk jego stosowania.

Podczas korzystania z urządzeń mobilnych pamiętaj:
  • Twoje urządzenia mobilne po połączeniu z siecią Internet stają się takim samym, wyeksponowanym na ataki, elementem globalnej sieci jak klasyczny komputer,
  • dbaj o poufność używanych haseł, nigdy nie logu się do aplikacji jeśli istnieje ryzyko, że osoby postronne mogą zobaczyć dane wprowadzane na ekranie urządzenia,
  • jeśli to możliwe, zabezpiecz odblokowanie ekranu urządzenia, np. kodem PIN, odciskiem palca, wybranym wzorem, lub innymi metodami biometrycznymi,
  • w przypadku kradzieży zablokuj zainstalowane aplikacje mobilne poprzez bankowość internetową lub skontaktuj się z Centrum Telefonicznym. Pamiętaj o zgłoszeniu kradzieży na Policji,
  • pamiętaj aby pobierać aplikacje tylko z autoryzowanych sklepów oraz stron internetowych,
  • zadbaj o to aby twoje urządzenia mobilne posiadały ochronę antywirusową, legalne oprogramowanie i na bieżąco wykonywane aktualizacje,
  • pamiętaj, że korzystanie z publicznych sieci bezprzewodowych naraża Cię na ujawnienie twoich poufnych danych - skorzystaj z szyfrowanego dostępu do Internetu przez VPN,
  • nie pozwól aby osoby postronne łączyły się z twoim urządzeniem bez twojej wiedzy- w tym celu włącz Bluetooth tylko wtedy gdy potrzebujesz z niego skorzystać,
  • jeśli udostępniasz Internet ze swojego urządzenia, poprzedź możliwość połączenia wymogiem wprowadzenia hasła.
  • pamiętaj, że tzw. " rotowanie"czyli odblokowanie dostępu do konta " super użytkownika" (root) w systemie operacyjnym urządzenia może spowodować przejęcie kontroli nad twoim urządzeniem przez osoby niepowołane.
Jakie aplikacje mobilne udostępnia bank?

Aplikacje udostępnione prze bank to Mobilny Bank oraz Mobilny Portfel. Pamiętaj aby pobierać aplikacje tylko z autoryzowanych sklepów oraz stron internetowych.

Pamiętaj, że jeśli zgubisz telefon lub zostanie on skradziony - masz możliwość samodzielnego zablokowania aplikacji mobilnych po zalogowaniu do bankowości internetowej.

Pamiętaj aby instalować aplikacje pochodzące jedynie z zaufanych stron lub sklepów.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.