Bezpieczny bank

Co robi bank aby zapewnić bezpieczeństwo?

Naszym zadaniem jest nieustająca dbałość o bezpieczeństwo systemów i aplikacji banku, z których korzystają Klienci. Każdego dnia dążymy do zwiększania poziomu bezpieczeństwa, jak również propagowania wiedzy na ten temat. Jednocześnie zapewniamy, że bank m. in. poprzez przeprowadzane audyty dba o to, aby bezpieczeństwo bankowości internetowej stało zawsze na wysokim poziomie. Bankowość elektroniczna jest regularnie audytowana przez zewnętrzne, niezależne organizacje.

Rozwiązania stosowane przez bank to:

  • szyfrowane połączenie podczas logowania- więcej na ten temat możesz dowiedzieć TUTAJ w sekcji "Co to jest certyfikat cyfrowy lub elektroniczny" ,
  • całodobowy monitoring transakcji - pamiętaj, że pracownicy naszego banku mogą się z Tobą kontaktować w celu potwierdzenia wybranej transakcji. Kontakt zawsze nastąpi z numeru, który jest widoczny na naszej stronie i możesz to zweryfikować,
  • bezpieczne wyciągi - bank wysyła wyciągi elektroniczne na adres email w formie zaszyfrowanej. Dokumenty w postaci plików PDF zabezpieczone są przed odczytaniem hasłem, które dostarczamy za pomocą SMS-a. Można również pobrać wyciągi w PDF po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej R-Online,
  • udostępnienie do autoryzacji haseł SMS (lub Tokena USB w przypadku bankowości elektronicznej R-Online Biznes),
  • umożliwienie zmiany dziennych limitów transakcyjnych tj. maksymalnych kwot, jakie możesz przelać jednego dnia na rachunki obce,
  • R-Alerts w bankowości detalicznej dotyczące korzystania z systemu R-Online - bezpłatne powiadomienia informujące o niezrealizowanych transakcjach i blokadach kanałów elektronicznych. Możesz włączyć również Pakiet Rozszerzony informujący dodatkowo o określonych obciążeniach i uznaniach rachunku, transakcjach dokonanych kartą debetową czy zmianie salda na koncie,
  • powiadomienia w bankowości korporacyjnej dotyczące korzystania z systemu R-Online Biznes. Możesz uruchomić je i skonfigurować samodzielnie po zalogowaniu,
Należy pamiętać, że poza czynnikami, na które ma wpływ bank ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo są prawidłowe, na bieżąco aktualizowane zabezpieczenia urządzeń używanych do połączenia z bankiem.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01