Bezpieczny bank

Co robi bank aby zapewnić bezpieczeństwo?

Naszym zadaniem jest nieustająca dbałość o bezpieczeństwo systemów i aplikacji banku, z których korzystają Klienci. Każdego dnia dążymy do zwiększania poziomu bezpieczeństwa, jak również propagowania wiedzy na ten temat. Jednocześnie zapewniamy, że bank m. in. poprzez przeprowadzane audyty dba o to, aby bezpieczeństwo bankowości internetowej stało zawsze na wysokim poziomie. Bankowość elektroniczna jest regularnie audytowana przez zewnętrzne, niezależne organizacje.

Rozwiązania stosowane przez bank to:

  • szyfrowane połączenie podczas logowania- więcej na ten temat możesz dowiedzieć TUTAJ w sekcji "Co to jest certyfikat cyfrowy lub elektroniczny" ,
  • całodobowy monitoring transakcji - pamiętaj, że pracownicy naszego banku mogą się z Tobą kontaktować w celu potwierdzenia wybranej transakcji. Kontakt zawsze nastąpi z numeru, który jest widoczny na naszej stronie i możesz to zweryfikować,
  • bezpieczne wyciągi - bank wysyła wyciągi elektroniczne na adres email w formie zaszyfrowanej. Dokumenty w postaci plików PDF zabezpieczone są przed odczytaniem hasłem, które dostarczamy za pomocą SMS-a. Można również pobrać wyciągi w PDF po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej R-Online,
  • udostępnienie do autoryzacji haseł SMS (lub Tokena USB w przypadku bankowości elektronicznej R-Online Biznes),
  • umożliwienie zmiany dziennych limitów transakcyjnych tj. maksymalnych kwot, jakie możesz przelać jednego dnia na rachunki obce,
  • R-Alerts w bankowości detalicznej dotyczące korzystania z systemu R-Online - bezpłatne powiadomienia informujące o niezrealizowanych transakcjach i blokadach kanałów elektronicznych. Możesz włączyć również Pakiet Rozszerzony informujący dodatkowo o określonych obciążeniach i uznaniach rachunku, transakcjach dokonanych kartą debetową czy zmianie salda na koncie,
  • powiadomienia w bankowości korporacyjnej dotyczące korzystania z systemu R-Online Biznes. Możesz uruchomić je i skonfigurować samodzielnie po zalogowaniu,
Należy pamiętać, że poza czynnikami, na które ma wpływ bank ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo są prawidłowe, na bieżąco aktualizowane zabezpieczenia urządzeń używanych do połączenia z bankiem.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.