Bezpieczna karta

Co zrobić aby karta była bezpieczna?

Bank dokłada wszelkich starań , aby zabezpieczyć karty płatnicze Klientów i dokonywane przez nich operacje. Poniżej przedstawiamy kilka zasad, które pozwolą zminimalizować ryzyko nieuprawnionych transakcji kartowych. Przypominamy jednocześnie o bogatej ofercie ubezpieczeniowej naszego banku, zapewniającej bezpieczeństwo operacji dokonywanych kartą.

POZNAJ 10 ZASAD BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z KART PŁATNICZYCH

  • ZAPAMIĘTAJ kod PIN i nigdzie go nie zapisuj. Nie ujawniaj nikomu swojego numeru PIN. Pamiętaj również o podpisaniu karty zaraz po jej otrzymaniu.
  • SPRAWDŹ, czy przesyłka z kartą jest w stanie nienaruszonym. Jeśli podejrzewasz, że korespondencja była otwierana, skontaktuj się z Centrum Telefonicznym pod numerem: 22 549 99 99 lub 801 180 801* – w trosce o Twoje bezpieczeństwo wydamy Ci nową kartę.
  • KONTROLUJ poprawność obciążeń na comiesięcznych wyciągach lub w bankowości internetowej R-Online. W przypadku pojawienia się rozbieżności skontaktuj się z Centrum Telefonicznym pod numerem: 22 549 99 99 lub 801 180 801* – wyjaśnimy zaistniałą niezgodność i w razie potrzeby zastrzeżemy kartę.
  • PAMIĘTAJ o aktualizowaniu danych teleadresowych w bazie Banku. Postaraj się być dostępny pod numerem telefonu kontaktowego, aby w razie konieczności potwierdzić wykonywanie transakcji. W czasie zakupu nie trać karty z zasięgu wzroku i nie pozwól na to, by sprzedawca zabrał kartę na zaplecze w celu dokonania transakcji.
  • CHROŃ numer karty i kod CVV2 lub CVC2 (trzy cyfry umieszczone na pasku do podpisu na odwrocie karty), aby osoby postronne nie weszły w ich posiadanie.
  • PAMIĘTAJ, że Bank nigdy nie dzwoni ani nie wysyła do użytkowników listów lub wiadomości e-mail z prośbą o podanie kodów PIN czy numerów kart kredytowych. Kiedy otrzymasz taką wiadomość, nie udzielaj odpowiedzi i niezwłocznie powiadom Bank o zaistniałym incydencie.
  • UNIKAJ dokonywania transakcji u nieznanych i niesprawdzonych sprzedawców internetowych. Zanim przelejesz należność, zapoznaj się z regulaminem sklepu internetowego i sprawdź, czy transmisja danych jest szyfrowana (ikona zamkniętej kłódki lub kluczyka w oknie przeglądarki internetowej i adres strony rozpoczynający się od https://, a nie http://).
  • NIGDY nie ujawniaj kodu PIN podczas transakcji internetowych (do ich potwierdzania służą kody CVV2 lub CVC2, umieszczone na odwrocie karty).
  • WYKONUJ transakcje internetowe z komputerów, do których masz wyłączny dostęp lub które wykorzystywane są przez niewielkie grono zaufanych osób.
  • PRZYSŁANIAJ ręką klawiaturę bankomatu lub terminala podczas wprowadzania kodu PIN, tak aby osoby postronne nie były w stanie odczytać wpisywanych cyfr. Nie korzystaj z podejrzanie wyglądających bankomatów (ze zmienioną klawiaturą lub nakładką w miejscu szczeliny na kartę), a o niepokojących Cię spostrzeżeniach powiadom Bank.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.