Fundacja IVY Poland

Jako jedni z nielicznych banków oferujemy naszym Klientom unikalną możliwość skorzystania z usług doradztwa edukacyjnego. Wraz z Fundacją IVY Poland pomagamy dzieciom i wnukom naszych Klientów w odkryciu i wykorzystaniu ich potencjału. Dzięki współpracy z polskimi absolwentami najlepszych światowych uniwersytetów podopieczni Fundacji zyskują nie tylko wsparcie przy wyborze ścieżki edukacyjnej, lecz także mentorów, których doświadczenie i wiedza mogą okazać się nieocenione przy planowaniu przyszłej kariery.

Bankowość Międzynarodowa


Klientom poszukującym atrakcyjnej możliwości dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych poza granicami Polski proponujemy bogatą ofertę w ramach bankowości międzynarodowej we współpracy z położonym w sercu Europy Kathrein Privatbank – prywatnym bankiem działającym w Wiedniu od 1923 r. Kathrein Privatbank nieprzerwanie kontynuuje tradycje niezależnej instytucji private banking, łącząc zalety niewielkiego banku prywatnego prezentującego zindywidualizowaną ofertę
i najwyższą jakość usług z bezpieczeństwem dużej instytucji bankowej (Kathrein Privatbank należy do Grupy RZB i specjalizuje się m.in. w długoterminowych strategiach inwestycyjnych – nawet do 30 lat). Austria to atrakcyjna lokalizacja do inwestowania w ramach bankowości międzynarodowej z wielu powodów: uchodzi za jeden z najbardziej stabilnych krajów w regionie – pod względem zarówno politycznym, jak i gospodarczym – jest dogodnie zlokalizowana (w sąsiedztwie Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji, gwarantuje swobodę w zakresie inwestycji oraz najwyższy stopień poufności spośród wszystkich krajów UE (tajemnica bankowa w Austrii jest gwarantowana konstytucyjnie). Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z doradcą Klienta Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Doradztwo prawno-podatkowe i sukcesja


Długofalowe planowanie podatkowe i prawne dla osób fizycznych, dotyczące posiadanego majątku oraz prowadzonej działalności gospodarczej, jest kluczowe dla optymalnego opodatkowania bieżących dochodów i planowanych przez Klientów zmian w bliższej lub dalszej przyszłości (np. poprzez przekazanie majątku kolejnym pokoleniom). Staje się to szczególnie istotne i zarazem skomplikowane wskutek postępującej globalizacji i umiędzynarodowienia działalności gospodarczej oraz wysokiej wartości zdywersyfikowanych aktywów posiadanych przez Klientów.

Oferta doradztwa podatkowego i prawnego kancelarii skierowana do Klientów Friedrich Wilhelm Raiffeisen ma na celu zaprojektowanie optymalnych rozwiązań podatkowych i prawnych związanych z posiadanym majątkiem czy też prowadzoną działalnością gospodarczą. Kancelarie świadczą usługi w oparciu o najwyższe standardy, w szczególności obejmujące: działania zmierzające do restrukturyzacji i optymalizacji podatkowej (w tym w ramach prowadzonej przez Klientów Friedrich Wilhelm Raiffeisen działalności gospodarczej), wsparcie prawne przy prowadzonych transakcjach biznesowych, pomoc prawną przy kształtowaniu korzystnych podatkowo form rozliczeń finansowych oraz doradztwo przy określaniu treści zawieranych umów i kontraktów. Oferujemy pomoc w procesie sukcesji majątku poprzez analizę potencjalnych scenariuszy transferu międzypokoleniowego oraz wsparcie przy ich realizacji.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.