Obsługa osobistego doradcy bankowego

Każdy Klient bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen ma zapewnioną opiekę osobistego doradcy bankowego, który odpowiedzialny jest za prowadzenie spraw finansowych Klienta, informowanie o najkorzystniejszych możliwościach lokowania kapitału oraz indywidualny dobór optymalnego pakietu usług. Doradca bankowy czuwa nad tym, aby Klienci mieli pełną informację i komfort podejmowania decyzji finansowych. Bankowość prywatna szanuje czas swoich Klientów. Zapewniamy kompleksową obsługę bieżących operacji bankowych przy minimalnym zaangażowaniu ze strony Klienta. Dostęp do bogatej gamy produktów bankowych pozwala na uzyskanie optymalnych zysków z lokowanego kapitału przy akceptowanym przez Klienta poziomie ryzyka inwestycji.

Konta Friedrich Wilhelm Raiffeisen


W zakresie bieżącej obsługi transakcji, Bank oferuje pełną paletę produktów:

  • konto osobiste, konto pomocnicze, konta walutowe z bogatym wyborem dostępnych walut obcych,
  • konto lokacyjne Plus (z korzystnym oprocentowaniem),
  • usługę Assistance&Concierge, w ramach której mogą Państwo skorzystać z: assistance samochodowego, assistance domowego, assistance medycznego, pakietu Bezpieczna Tożsamość, serwisu Concierge,
  • płatności i obsługę gotówkową.
Dużą zaletą posiadania kont we Friedrich Wilhelm Raiffeisen jest automatyczne przekazywanie środków z konta osobistego na korzystniej oprocentowane konto lokacyjne. Posiadając konto lokacyjne, Klient może w każdej chwili wpłacać i wypłacać środki gotówką lub przelewem bez żadnych opłat i utraty naliczonych odsetek.

Karty płatnicze


Do rachunków wydajemy dwa rodzaje kart debetowych:

  • Mastercard Wielowalutowa - bez prowizji za przewalutowanie, 
  • Visa Classic – z technologią zbliżeniową.

W ramach usług do kart debetowych oferujemy bezpłatnie:

  • wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą,
  • ubezpieczenie do karty R-Twoja Karta bez Ryzyka (dotyczy tylko karty Visa Classic).

Ubezpieczenie Assistance&Concierge


Komfort i wsparcie w codziennych problemach.

W ramach bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen pragniemy zagwarantować naszych Klientom komfort, wygodę i profesjonalne wsparcie nie tylko w kwestiach finansowych, ale także w codziennych problemach i trudnych sytuacjach życiowych. Wspólnie z Europ Assistance Polska przygotowaliśmy dla Państwa usługę Assistance&Concierge w ramach pakietów Friedrich Wilhelm Raiffeisen i Friedrich Wilhelm Raiffeisen Diamont. Najważniejsze korzyści z posiadanego pakietu to m.in. gwarancja fachowego wsparcia  w codziennych problemach, dostęp do infolinii 24h na dobę 7 dni w tygodniu, specjalistyczna infolinia medyczna, szeroka gama usług Concierge, natychmiastowa pomoc  w nagłych wypadkach, opieka nad mieniem Ubezpieczonego w sytuacji wystąpienia szkody lub zdarzenia losowego. 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.