Friedrich Wilhelm Raiffeisen uznany przez EMEA Finance za najlepszą bankowość prywatną w Polsce.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen został uznany przez prestiżowy, europejski magazyn finansowy EMEA Finance za najlepszą bankowość prywatną w Polsce w ramach Europe Banking Awards 2017. To cenne wyróżnienie potwierdza najwyższy rynkowy standard w obsłudze Klientów z segmentu private banking oraz oferowanych przez Friedrich Wilhelm Raiffeisen produktów i usług.
"Friedrich Wilhelm Raiffeisen to elitarny segment stworzony z myślą o Klientach private banking korzystających z usług Raiffeisen Polbank, których oczekiwania i potrzeby wykraczają poza typowe usługi bankowe. Od lat jego największą siłą i tym, czym się wyróżnia, są ludzie. Dzięki ich kompetencjom, wiedzy i zrozumieniu potrzeb Klienta bankowość ta jest jedyna w swoim rodzaju i potrafi zaspokoić nawet najbardziej wygórowane oczekiwania. Wraz z rosnącymi wymaganiami Klientów systematycznie podnosimy poziom profesjonalizmu kadry doradczej Friedrich Wilhelm Raiffeisen, a także nieustannie rozszerzamy ofertę o coraz to bardziej innowacyjne produkty
i usługi." - powiedział Tomasz Mrysz, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej i Domu Maklerskiego w Raiffeisen Polbank.
Oferta bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen jest skierowana do osób z aktywami w wysokości co najmniej 1 mln zł. Gwarantuje całkowitą dyskrecję i pełne zaangażowanie opiekuna bankowego, rozwiązania dostosowane do potrzeb i aspiracji finansowych Klientów, w tym usługi doradztwa inwestycyjnego i prawnego. Doradcy Friedrich Wilhelm Raiffeisen jako pierwsi w Polsce zdobyli prestiżowy certyfikat jakości w doradztwie finansowym - Europejskiego Doradcy Finansowego (EFA - European Financial Advisor). Dokument ten stanowi potwierdzenie ich kompetencji i profesjonalizmu.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.