Priceless Cities

To program o globalnym zasięgu, który oferuje posiadaczom kart Mastercard dostęp do unikatowych ofert i wydarzeń

W wybranych kilkudziesięciu miastach świata, m.in. w Londynie, Rzymie, Nowym Jorku, czy Rio de Janeiro. W programie dostępnych jest kilkaset ofert i wydarzeń zgrupowanych w ramach czterech kategorii: Restauracje, Zakupy, Zwiedzanie, Zakwaterowanie.

Oferty dostępne są dla posiadaczy wszystkich typów kart Mastercard, z wyłączeniem kart Maestro.

Program Priceless Cities dostępny jest na stronie www.priceless.com.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.