Standardy i Kompetencje

Wymagania i potrzeby Klientów segmentu private banking nieustannie ewoluują, co zobowiązuje nas do ciągłego rozwoju kadry doradczej.
Wymagania i potrzeby Klientów segmentu private banking nieustannie ewoluują, co zobowiązuje nas do ciągłego rozwoju kadry doradczej. Doradcy bankowi Friedrich Wilhelm Raiffeisen uczestniczą w Studium Planowania Finansowego o najwyższym poziomie certyfikacji - Europejski Planer Finansowy (EFP - European Financial Planner), będący potwierdzeniem wysokich kompetencji i profesjonalizmu. Certyfikacja w obszarze doradztwa finansowego spełnia wymogi kwalifikacyjne europejskiej organizacji European Financial Planning Association EFPA, wiodącego stowarzyszenia zawodowego planistów i doradców finansowych w Europie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają wprowadzić unikalne na rynku polskim, autorskie podejście w zakresie planowania finansowego, pozwalające na precyzyjne określenie najlepszych rozwiązań finansowych realizujących indywidualne potrzeby i plany Klienta.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.