Standardy i Kompetencje

Wymagania i potrzeby Klientów segmentu private banking nieustannie ewoluują, co zobowiązuje nas do ciągłego rozwoju kadry doradczej.
Wymagania i potrzeby Klientów segmentu private banking nieustannie ewoluują, co zobowiązuje nas do ciągłego rozwoju kadry doradczej. Doradcy bankowi Friedrich Wilhelm Raiffeisen uczestniczą w Studium Planowania Finansowego o najwyższym poziomie certyfikacji - Europejski Planer Finansowy (EFP - European Financial Planner), będący potwierdzeniem wysokich kompetencji i profesjonalizmu. Certyfikacja w obszarze doradztwa finansowego spełnia wymogi kwalifikacyjne europejskiej organizacji European Financial Planning Association EFPA, wiodącego stowarzyszenia zawodowego planistów i doradców finansowych w Europie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają wprowadzić unikalne na rynku polskim, autorskie podejście w zakresie planowania finansowego, pozwalające na precyzyjne określenie najlepszych rozwiązań finansowych realizujących indywidualne potrzeby i plany Klienta.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01