Projekt BAKCYL

Jako bankowość prywatna bierzemy również czynny udział w projekcie Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. Projekt ten przygotowywany przez Warszawski Instytut Bankowości (WIB) i nadzorowany przez Związek Banków Polskich (ZBP), to przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania podmiotów sektora bankowego, które starają się podnieść poziom wiedzy finansowej młodych Polaków. BAKCYL oparty jest na zaangażowaniu pracowników banków w role trenerów wolontariuszy, którzy w trakcie lekcji w szkołach przybliżają młodym ludziom zasady praktycznej bankowości, jakimi powinni się kierować u progu dorosłości i świadomego decydowania o swoich finansach, a także wiedzę na temat przyszłej kondycji ekonomicznej kraju.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01