Fundacja Między Niebem i Ziemią

Bankowość prywatna Friedrich Wilhelm Raiffeisen rozpoczęła współpracę z Fundacją Między Niebem a Ziemią, która pomaga w najtrudniejszych chwilach życia chorym dzieciom, ich rodzicom i opiekunom.

Celem Fundacji jest skierowana do nieuleczalnie chorych dzieci stała pomoc materialna m.in. na zakup leków, rehabilitację, niezbędny sprzęt medyczny, terapię powstrzymującą postęp choroby, organizacja potrzebnych przedmiotów lub usług (np. w remoncie mieszkania), w zapewnieniu pomocy psychologicznej dla rodzin dotkniętych chorobą dziecka.

Fundacja wkłada wiele wysiłku w promowanie działalności charytatywnej i wolontariatu poprzez realizację autorskich projektów w środowiskach prawniczych
i biznesowych oraz w organizowanie pomocy prawnej. Do grona partnerów biznesowych dołączyła również bankowość prywatna Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Wspólna realizacja projektów pomaga w zrozumieniu potrzeb i integruje wokół idei pomagania.

Więcej o Fundacji na stronie:

www.miedzyniebemaziemia.pl

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.