Fundacja Między Niebem i Ziemią

Bankowość prywatna Friedrich Wilhelm Raiffeisen rozpoczęła współpracę z Fundacją Między Niebem a Ziemią, która pomaga w najtrudniejszych chwilach życia chorym dzieciom, ich rodzicom i opiekunom.

Celem Fundacji jest skierowana do nieuleczalnie chorych dzieci stała pomoc materialna m.in. na zakup leków, rehabilitację, niezbędny sprzęt medyczny, terapię powstrzymującą postęp choroby, organizacja potrzebnych przedmiotów lub usług (np. w remoncie mieszkania), w zapewnieniu pomocy psychologicznej dla rodzin dotkniętych chorobą dziecka.

Fundacja wkłada wiele wysiłku w promowanie działalności charytatywnej i wolontariatu poprzez realizację autorskich projektów w środowiskach prawniczych
i biznesowych oraz w organizowanie pomocy prawnej. Do grona partnerów biznesowych dołączyła również bankowość prywatna Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Wspólna realizacja projektów pomaga w zrozumieniu potrzeb i integruje wokół idei pomagania.

Więcej o Fundacji na stronie:

www.miedzyniebemaziemia.pl

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01