OPŁATY, PROWIZJE I OPROCENTOWANIE

Konta/Karty Debetowe/Rachunki Lokacyjne

Ubezpieczenia

UMOWY I REGULAMINY


Konta/Karty Debetowe/Rachunki Lokacyjne/Lokaty

Karty kredytowe

Programy lojalnościowe

Bankowość elektroniczna

INNE REGULACJE


Wyniki transakcji OTC 

Fundusze inwestycyjne

Ubezpieczenia

Karty debetowe i kredytowe

Ubezpieczenie indywidualne FWR Pakiet Optymalny II

Dokumenty dla Lokat i Inwestycji:

Doradztwo inwestycyjne:

Dokumenty dla Bankowości Internetowej:

Tabele funkcjonalności

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01