Aktualności


Godziny realizacji zleceń oraz pracy oddziałów Banku w okresie świąteczno-noworocznym.

Uprzejmie informujemy Klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A., że w związku z przypadającymi 25-26 grudnia 2018 roku ustawowymi dniami wolnymi od pracy (Święta Bożego Narodzenia) oraz w związku z zakończeniem roku 2018:

 • oddziały Banku będą otwarte:
  • 24 grudnia 2018 roku w godz. 8.30 - 14.00,
  • 31 grudnia 2018 roku w godz. 10.30 - 16.00,
 • czat Banku będzie czynny:
  • 24 grudnia 2018 roku do godz. 14:00,
  • 31 grudnia 2018 roku do godz. 16:00.

Jednocześnie informujemy, że w podanych powyżej terminach obowiązywać będą w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. następujące godziny realizacji przelewów:

Zlecenia krajowe wysłane

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem rozliczeń systemu Elixir, w dniach 24 oraz 31 grudnia 2018 roku odbędą się tylko dwie sesje rozliczeniowe. W ślad za tym godziny realizacji dyspozycji będą skrócone wg poniższego:

 • Zlecenia złożone w formie papierowej do godziny 11:00 (rejestracja w systemie powinna nastąpić najpóźniej do godz. 12:00)
 • Zlecenia złożone w formie elektronicznej do godziny 11:45

Wszystkie zlecenia do systemu Sorbnet złożone w tych dniach do godziny 1400 zostaną zrealizowane w tym samym dniu.

Zlecenia zarejestrowane w systemie po tych godzinach będą rozliczone w najbliższym dniu roboczym.

Zlecenia zagraniczne wysłane będą realizowane do godziny 13:00.

Zlecenia otrzymane Bank będzie księgował na rachunkach odbiorców:

 • Przelewy krajowe - do godziny 16:00
 • Przelewy zagraniczne w walutach obcych oraz przelewy otrzymane w PLN z zagranicy – do godziny 14:00

Prosimy o zapewnienie środków na rozliczenie spłat kart do godz. 14:00.

W związku z księgowym zamknięciem roku i koniecznością pobrania prowizji za prowadzenie rachunków bieżących Posiadacze rachunków powinni zapewnić wystarczającą ilość środków na rachunkach na pokrycie tych prowizji do 31 grudnia 2018 roku.

W przypadku potrzeby zmiany godziny  lub odwołania konwojów bankowych świadczonych w ramach harmonogramu, których termin realizacji przypada na 24.12. lub 31.12.2018 r., prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Biznesu (Klienci Korporacyjni), tel.: 22 548 29 30 lub Centrum Obsługi Przedsiębiorstw (Klienci MSP i Agro), tel.: 22 860 45 45.

Za ewentualne utrudnienia Klientów Banku serdecznie przepraszamy.


ZARZĄD BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.


WSTECZ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.