Aktualności


Ostrzeżenie przed podszywaniem się pod Bank.

Informujemy, że w związku z fuzją Banku BGŻ BNP Paribas S.A.oraz Raiffeisen Bank Polska S.A.wszystkie systemy Banku funkcjonują w dotychczasowym trybie. W szczególności Bank nie wymaga od Państwa dodatkowego podawania haseł do bankowości, czy potwierdzania dostępów. Bank nigdy nie prosi o podanie haseł poprzez e-mail, SMS, czy telefonicznie. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na treść SMSów dotyczących autoryzacji operacji zlecanych w bankowości internetowej. W przypadku wątpliwości prosimy o niezwłoczny kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod nr telefonu +(48) 22 549 99 99.

WSTECZ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.