Aktualności


Karta Mastercard Multiwalutowa już w ofercie!

Raiffeisen Polbank wprowadził do oferty kartę debetową Mastercard Multiwalutowa.

Karta pozwala na bezprowizyjne dokonywanie płatności w pięciu walutach: PLN, EUR, USD, GBP i CHF. Sama rozpoznaje w jakiej walucie realizowana jest transakcja i pobiera środki z podpiętego do niej konta walutowego. Konto można zasilić z poziomu telefonu na platformie walutowej R-Dealer, dostępnej w aplikacji Mobilny Portfel dla użytkowników telefonów z systemem Android lub iOS.

Karta wydawana jest Klientom detalicznym oraz bankowości prywatnej do dowolnego posiadanego przez nich w Banku konta osobistego w złotych. Klienci korporacyjni oraz mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać kartę do rachunku bieżącego lub pomocniczego rozliczanego w złotych.

Więcej informacji o nowej karcie znajduje się pod linkiem: LINK


WSTECZ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.