Aktualności


Konferencja - Most Gospodarczy Region Łódzki - Ukraina 2018

   

12 czerwca na zaproszenie Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej aktywnie uczestniczyliśmy w Konferencji - Most Gospodarczy Region Łódzki – Ukraina.

Celem konferencji było przybliżenie firmom z regionu łódzkiego praktycznych aspektów wejścia i funkcjonowania na tym rynku. Monika Pliszkiewicz z Zespołu Akredytyw zaprezentowała bezpieczne formy rozliczania kontraktów z wykorzystaniem akredytyw dokumentowych i omówiła przykłady transakcji przeprowadzonych  przez nasz bank między Polską a Ukrainą. W trakcie konferencji odbył się także bardzo ciekawy panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli założyciele startup-ów z Polski i Ukrainy. Młodzi przedsiębiorcy wspólnie omawiali szanse jakie dają nowe technologie na rozwój  potencjału gospodarczego naszego regionu.

Na konferencji byli obecni zarówno przedstawiciele firm polskich i ukraińskich, Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej Pan Michał Hanze a także przedstawiciele naszego banku Michal Andrysiak - Dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Małe Korporacje z Łodzi oraz Witold Staniszewski – Ekspert ds. Bankowości Korporacyjnej Średnie Korporacje.

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Akredytyw:

Akredytywa.dokumentowa@raiffeisen.pl

Tel. 22 347 77 66*

*opłata według taryfy operatora


WSTECZ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.