Aktualności


Możliwe utrudnienia w działaniu systemów bankowych w dniu 25 maja 2018r.

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami informatycznymi, w piątek, 25 maja 2018r. mogą wystąpić utrudnienia w działaniu serwisu bankowości internetowej R-online, aplikacji Mobliny Portfel oraz Mobilny Bank.

 
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

WSTECZ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.