Aktualności


Raiffeisen Bank International uzgodnił sprzedaż podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas

Raiffeisen Bank International uzgodnił sprzedaż podstawowej części działalności Raiffeisen Bank Polska na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas. Z transakcji wyłączony zostanie portfel detalicznych walutowych kredytów hipotecznych oraz wybrane kredyty korporacyjne, które pozostaną w ramach dotychczasowej spółki, docelowo przekształconej w oddział Raiffeisen Bank International w Polsce. Zamknięcie transakcji planowane jest na IV kwartał 2018 roku po uzyskaniu zgód organów nadzorczych.

Sprzedaż podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska nie wpływa na jego umowy z Klientami. Jeżeli w przyszłości zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące np. numerów rachunków, osób do kontaktu lub innych kwestii związanych z relacją z bankiem, Klienci zostaną o tym w odpowiednim terminie poinformowani.


WSTECZ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.