Aktualności


Elektroniczny wniosek kredytowy dla klientów korporacyjnych już wkrótce!

Rozpoczynamy testy elektronicznego wniosku kredytowego dla klientów korporacyjnych. Ich wyniki pomogą nam w dalszych pracach nad szerokim udostępnieniem tej formy wnioskowania.

Klienci będą mogli wnioskować o cały wachlarz produktów kredytowych z poziomu swojego firmowego komputera, bez potrzeby składania w banku dokumentów w formie papierowej. Proces wypełniania wniosku będzie przyjazny i intuicyjny, prowadząc użytkownika niejako „za rękę”. Część danych będzie automatycznie pobierana z systemów bankowych, aby zmniejszyć niewygodę związaną z koniecznością wypełniania formularza. W zależności od wskazanych parametrów formularz będzie dostosowywał poszczególne pola i rubryki oraz zakres i listę wymaganych do załączenia dokumentów. Klient będzie na bieżąco informowany o etapie, na jakim znajduje się wniosek. Dla ułatwienia komunikacji z opiekunem ze strony banku udostępnimy klientom specjalne narzędzie on-line.

Wszystkie zgłoszone przez klientów w trakcie testów uwagi będą dokładnie analizowane, a funkcjonalności odpowiednio modyfikowane. Liczymy, że pozwoli to na jak najlepsze dopasowanie produktu do oczekiwań finalnych użytkowników. 


WSTECZ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.