Aktualności


Zmiana rachunków nabyć dla Raiffeisen SFIO

Zmianie ulegają nr rachunków do nabyć Subfunduszy Raiffeisen Polbank

  • SUBFUNDUSZ AKTYWNEGO OSZCZĘDZANIA

- Rachunek Nabyć do 8 sierpnia 2017: 75 1750 0009 0000 0000 2600 2699,

- Rachunek Nabyć od 9 sierpnia 2017: 67 1050 0086 1000 0090 3088 1164.

  • SUBFUNDUSZ AKTYWNYCH STRATEGII DŁUŻNYCH

- Rachunek Nabyć do 8 sierpnia 2017: 70 1750 0009 0000 0000 2600 4535,

- Rachunek Nabyć od 9 sierpnia 2017: 35 1050 0086 1000 0090 3088 1255. 

  • SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI

- Rachunek Nabyć do 8 sierpnia 2017: 71 1750 0009 0000 0000 2600 3644,

- Rachunek Nabyć od 9 sierpnia 2017: 73 1050 0086 1000 0090 3088 1347. 

  • SUBFUNDUSZ AKTYWNEGO INWESTOWANIA

- Rachunek Nabyć do 8 sierpnia 2017: 32 1750 0009 0000 0000 2600 4055,

- Rachunek Nabyć od 9 sierpnia 2017: 02 1050 0086 1000 0090 3088 1073.


WSTECZ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01