Aktualności

 

18.06.2018

Konferencja - Most Gospodarczy Region Łódzki - Ukraina 2018

18.06.2018

Korekta parytetu wymiany akcji oraz ustalenie liczby akcji podziałowych emitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na potrzeby podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.

14.06.2018

Cykl konferencji GO TO INNOVATION

24.05.2018

Możliwe utrudnienia w działaniu systemów bankowych w dniu 25 maja 2018r.

23.05.2018

Podpisanie Planu Połączenia Raiffeisen Bank Polska S.A. z Raiffeisen Bank International AG.

28.04.2018

Plan Podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.

25.04.2018

Złoty Bankier 2018 dla Raiffeisen Polbank!

10.04.2018

Raiffeisen Bank International uzgodnił sprzedaż podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas

03.04.2018

Elektroniczny wniosek kredytowy dla klientów korporacyjnych już wkrótce!

22.03.2018

Cykl edukacyjnych konferencji dla Klientów na temat nowej regulacji SPLIT PAYMENT

  Strona nr 2 z 3  

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.